danlendeitjanoessv

Fredag den 22. juni 2018.180622 vive vandmand

Det blæsende kølige sommervejr kom i rette tid og fjorden ser igen helt fin ud.

Mariager Fjord, Vive.

Rekord varme, stille vejr og masser af næringsstoffer var i maj og i begyndelsen af juni ved at tage livet af Mariager Fjord. Heldigvis satte det ind med mere normalt sommervejr og de sidste dages blæst og lavere temperatur, har gjordt godt i den hårdt prøvede fjord. 

I dag søsatte jeg ved havnen i Vive og startede fiskeri i området vest for havnen. Efter nogle timer rundede jeg havnen og fiskede området øst for havnen. 

Enkelte steder er der stadig områder med rødligt vand, men langt de fleste steder er vandet klart og der er masser af liv på bunden. 

Udover lidt hornfisk, havde jeg fat i et par ørreder der som vanligt hurtigt blev afkroget og genudsat. 180622 vive trout

Mindre ørred der lettet er landet og snart genudsat.180622 vive clear water

Fint område med ålegræs, kalkbund, klart vand og ørred!180622 vive fjorden 

I forgårs var jeg i inderfjorden. I dag i midterfjorden som også ser fin ud. Tror vi slap med skrækken i denne omgang.

Onsdag den 20. juni 2018. 180620 eaglebay trout

Morgenens tur gav nogle fine fisk på både skumflue og X-streamer.

Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. 

Morgenen var lige som jeg bedst kan lide... Grå og stille. 

Bemærkede at mindre ørreder ivrigt indtog dansemyg og tjørnefluer på overfladen. 

Startede med en af mine skumfluer som blev indtaget i små ryk og med lange pauser... Snart sagde haps! 

Prøvede også med en X-streamer - også her blev det til fisk der alle blev genudsat

Kunne også nyde at de seneste dages "fjordgode" sommervejr har været godt for fjorden. God vind og tidevand har både iltet og leveret friskere vand.180620 eaglebay rain 

Skønt igen at kunne se bunden og nyde synet af hundestejler, rejer og kutlinge. Også dejligt at se hvorledes de mindre ørreder tog insekter på overfladen. 

Lørdag den 16. juni 2018.

180616 ornedalen skumflue

I denne del af fjorden var det opløftende at opleve at mængden af alger var drastisk reduceret. 

Mariager Fjord, Ørnedalsbugten.

De sidste dagens vind og køligere temperatur, har tilsyneladende pustet lidt liv i fjorden. 

På lørdagens tur i Ørnedalsbugten kunne jeg opleve en stort set "normal for årstiden" fjord. Kun enkelte steder var vandet uklart af alger og på bunden var der liv. 

På trods af den ellers gode oplvelse, er jeg dog en smule skeptisk. Overalt på bunden, fra en halvmeter vand og udefter ligger der et lag af døde alger der igang med den iltforbugende forrådnelse. Kan det gode blæsende sommervejr fortsætte lidt endnu skal det nok gå, men sætter det ind med vindstille og en ny hedebølge, er det min vurdering at der er risiko for at vi kommer i en situation hvor der forbruges mere ilt end der tilføres. Samtidig vil en ny hedebølge producere en stor mængde grønalger. Altså: Alle venner af fjorden må krydse alt hvad der kan krydses for for en fortsat blæsende og kølig sommer!

På turen så jeg jeg også nogle ørreder. Havde blandt en mindre ørred til at hugge på min store skumflue. Det var for stor en mundfuld for en lille ørredmund. Så også lidt fisk bryde overfladen. 180616 ornedalen clear water

Dejligt igen at kunne se fjordbunden. Også opløftende at der var kutlinge, hundestejler og fjordrejer. 180616 ornedalen mark hjelm trip

Mark Hjelm Trip benyttede også lørdagen til en tur i Ørnedalsbugten. 

 Fredag den 8. juni 2018.180608 mariager kongsdal green alger

Grønalgerne er for alvor begyndt opblomstringen.

Mariager fjord, Kongsdal

Søsatte ved Kongsdal inden solopgang. Selv om jeg ikke forventede at se ørreder, havde jeg rigget en stang til med flydeline og en stor skumflue. 

Sejlede omkring i området og kikkede på alger, bund og efter liv. Så kun tanglopper tæt på land. Målte også vandtemperaturen til over 20 grader.

En måned med sol og svag vind er mere end den næringsrige fjord bryder sig om.

Sommeren dokumentere at lempelser til landbruget i seneste landbrugspakke er gift for vandmiljøet.

Algerne i fjorden "nyder godt" af den rigelige gødning der stammer fra landbruget. I overfladen er der store "øer" af grønalger og på bunden ligger brunalger i iltforbrugende forrådnelse.

Vandet er også mange mange steder rødligt og iltfattigt. På lidt dybere vand er der iltfrit.

Også sørgeligt at se hvor intesivt der fiskes efter den udrydningstruede ål, som pga ilforholdene "presses" ind på lavere vand.

Forhåbenligt er ørrederne søgt ud mod Kattegat eller op i vandløbene.180608 mariager kongsdal skum

Havde gjort fluestangen klar med "Skumdyret" på forfanget. Kastede dog ikke en eneste gang. 180608 mariager kongsdal bundgarn

Vi har politikere der vil have havbrug og svinehegn, men som ikke kan finde ud af at ålen er udrydningstruet og derfor fortsat tillader et intensivt fiskeri. 

 Nød den smukke morgen, men blev deprimeret over fjordens tilstand og fiskeriet efter den udrydningstruede ål 

Søndag den 20. maj 2018 180520 hobro guide andreas

Andreas var klar ved Hobro Lystbådehavn kl. 04.00. Inden solen for alvor tog fat så vi da også et par enkelte ørreder i nogle områder af fjorden der var algefri og fiskbare. 

Mariager Fjord, Hobro

Det er deprimerende at blot tre ugers sommervejr i maj kan resultere i massiv algeopblomstring. Det såkaldte "miljøpolitiske råderum" der blev opfundet for at legalisere en merudbringning af gødning har vist aldrig eksisteret i andet end regeringens agro forskruede hjerner. 

Det er min vurdering, at får vi blot et par uger mere med sommervejr så kan endnu en altdræbende bundvendig meget vel være en realitet. 

Dagens tur gik fra Lystbådehavnen til Katbjerg Odde og retur. Da det samtidig Lystfiskeriet dag stod den på instruktion og snak med de fremmødte på Sildehagen i Hobro. Super godt, at Hobro Sportsfiskerforening bruger ressourcer på dette arrangement. Sikker på at en elller to blev "vacineret" med lystfiskeri. Nu må så håbe at der bliver noget at fiske efter. 

Vi må og håbe og krydse alt hvad der kan krydses for at sommervejret afløses af vind og kulde - for fjordens skyld. 

 180520 hobro guide diane

Diana og hende kæreste skulle have været på aftenfisketur. Jeg vil dog ikke guide når jeg ikke selv tror på at forholdene er til fisk. I stedet blev det til lidt kasteøvelser og en sejltur. 180520 hobro guide ida

Det blev ikke til meget fiskeri, men en god sejltur i Guidebåden... 

180520 hobro sun rise

 Idyl og god stemning. Men under overfladen er der vækst i algerne og måske også snart iltsvind og fiskedød... 180520 hobro pollen alger

Også brunalger iblandet pollen gjorde fiskeriet udfordrende.180520 hobro red alger

Mange steder var der "skyer" af rødalger som bestemt ikke tændte op under fiskefeberen. 

Mandag den 14. maj 2018.image.png

Dejligt at opleve solopgangen og nyde synet af glenteparret der tydeligvis har etableret sig i området. 

Mariager Fjord, Lergraven

Sendte bestemt ikke venlige tanker til folketingsflertallet, der har besluttet at der er et miljøråderum og plads til mere gødning og snart havbrug. 

Godt solrigt majvejr og masser af gødning i fjorden som følge af landbrugspakkens lempelser og ikke mindst massiv udvaskning som følge af vinterens store mængder nedbør, er bestemt ikke godt for vores elskede fjord. 

På få uger er algerne blomstret op og sigtbarheden er flere steder reduceret til omkring en meter. Det er ikke godt. Brunalgerne der snart afgår ved døden skal nemlig rådne og det er en proces der kræver meget af ilt. Således er der stor risiko for iltsvin såfremt der ikke sker et vejrskifte.

Vi, eller rettere fjorden, har brug for masser af vind og mindre sol. 

Fiskemæssigt var det heller ikke for godt. Fik nogle hornfisk og så heldigvis lidt få ørreder.180514 lergrav mong alger

Gang på gang fanger fluen en "klat" alger. 180514 lergrav brun alger

 Flere steder var der bræmmer af brunalger der udover at umuliggøre fiskeriet også er et varsel om fjordens miljøtilstand.  

Solopgangen er der ikke noget i vejen med. 

 

Mandag den 7. maj 2018180507 mariager staffan bjarne

Bjame Fries var klar til årets første tur mens Staffan Lindstrøm sammenlignede de høje temperature med en kølig dag i Thailand, hvor han bor om vinteren.

Mariager Fjord.

Allerede efter få minutter så vi den første ørred forsvinde i en hvirvel. Senere så vi flere fine fisk vise sig  overfladen. Nogle tog helt sikkert insekter, mens andre head and tailede. 

Det blev hurtigt så varmt at overtøjet blev smidt. Håber ikke Bjarne blev forbrændt.... Mine arme har fået rigeligt. 

Inde på det lave var der et mylder af kutlinge og også lidt fjordrejer. Børsteorm er der også. Alstså er der mere end rigeligt mad til at sikre ørrederne sul på kroppen og en god vækst. 

Desværre betyder det stille solrige vejr også at algerne vokser eksplosivt. Store plamager af brune kisel alger og en stærkt nedsat sigtbarhed er det sikre tegn på mange næringsstoffer og solrigt vejr. Vi kan kun håbe på at varmen ikke vare ved og på at vi får en sommer med gode blæsende dage. 

Fiskede på med rejefluer, streamere og tørfluer. 180507 mariager bjarne fisker

Med plus 25 grader og lidt vind var ørrederne forsigtige. Til gengæld er der god væks i algerne. 180507 mariager spring

Varmen har for alvor gjort fjorden og omgivelserne grønne. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Lørdag den 28. april 2018.180428 mariager yderfjorden giode

William Johansen indtog forsædet på dagens tur. 

Mariager Fjord - fra Hadsund til Ajstrup. 

William der fisker i fjorden flere gange om ugen ønskede i dag at "komme tæt på yderfjorden". 

Vi søsatte ved Hadsund og satte kursen mod øst og det stigende ca. 10 grader varme vand. 

Var forbi både de sydlige og nordlige lergrave, Havnø og Ajstrup Bugten. 

Mens vi sejlede så vi flere hornnfisk i det lave vand. Også et par ørreder viste sig på overfladen. 

Snakken gik selvfølgelig om løst og fast og typisk benyttede dagens ørreder sig af uopmærksomheden. I Ajsprup var der fx. en rigtig stor ørred der i forbindelse med hugget, var ved at ende oppe i båden. Ørreden blev ikke kroget. Oplevede flere lignende tilfælde så det blev i dag ikke til ørreder i nettet.

Dgen sluttede med at det milde stille vejr blev aflyst af vind og vand. 180428 mariager yderfjorden ajstrup

Ved denne del fjorden løber sejlrenden få meter fra land. 180428 mariager yderfjorden ajstrup bugten

Ajstrup Bugt - et spændede område med en varieret bund og strømhuller. 180428 mariager yderfjorden mundingen

Dagen startede med vindstille og en spejlblank fjord. I baggrunden ses fjordmundingen og Kattegat. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Tirsdag den 24. april 2018.180424 ornedalen anemoner

Selv om det var blæsende og lidt køligt var der dømt forår!

 Mariager Fjord, Ørnedalsbugten.

Efter mandagens meget lange byrådsmøde, var det energigivende med nogle timer i den nordlige fjord. 

Jeg var ikke alene og mødte på den korte strækning i Ørnedalsbugten fire andre lystfiskere. 

Vandet var faldende og jeg varierede i vanlig stil affiskningen over forskellige vanddybder. Havde et par tilbud og en blank og slank ørred, der naturligvis røg retur i fjorden. 

I dag var der ikke genere alger. Vandet var klart og jeg målte vandtemperaturen til 8-9 grader. 

180424 ornedalen blank

Dagens ørred var blank, men også temmelig slank!180424 ornedalen nyudsprunget

Løvspring på forreste række!180424 ornedalen fluer

Forårets fluer sidder klar på tasken. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!