danlendenosv

Fjerde gang er....

Fredag den 26. juli 2019.190726 rena hl trout

Jo, jeg er godt tilfreds med dette smukke punktum på endnu en god fiskedag i Rena elven.  

Rena 

Rena Grand Slam

 Har en gang tidligere haft held til at fange gedde, aborre, helt, stalling og ørred samme dag her i Rena elven. 

I dag, måske årets varmeste dag med termometeret på plus 30 grader valgte jeg at starte fiskeri i Løbsøen der er dannet af den opstemmede elv. 

Har flere gange oplevet at fange de helt store stallinger i Løbsøen, men det altid været på dage med massiv klækninger af døgnfluer. Desuden har jeg også set storørred jage yngel i søen.

Ikke overraskende var der ikke mange klækninger og insekter på overfladen. Ligeledes så jeg kun få fisk bryde overfladen. Skulle jeg fange fisk måtte jeg i dybden.

Nymfe

Bandt min Pheasant Tail variant på det forlængede forfang og fiskede over områder hvor jeg tidligere har set og fanget fisk. Det er typisk områder i søen, hvor der ikke er for stejle kanter mod det dybere vand. Mest produktive er pladser hvor vanddybden kun øges langsomt. Der må også gerne være lidt grødevækst...

Første fangst var en helt/sik. Lidt senere blev til et par stykker mere inden den første aborre bed på nymfen. Sidste fisk i Løbsøen var en lille, men meget smuk gedde, der heller kunne modstå min nymfe.

Gensynsglæde

Efter en kort pause på Fiskecampen blev Mosqeetoen søsat ved Holmen. Med gedde, aborre og helt som foreløbig fangst, var en Rena Grand Slam bestemt inden for rækkevidde. Jeg manglede blot at fange en ørred og en stalling/harr. Samtidig havde jeg et uafgjort opgør med en ørred - den gyldne kongeørred, som den sidste uge tre gange har smagt min nymfe, men som hver gang gik sejrrigt ud af duellen. Læs tidligere historier. 

Da der ikke var klækninger og overflade aktivitet fortsatte jeg med nymfen og fangede hurtigt et par mindre ørreder, men jeg hold et vågent øje med "kongens" område.

Pludselig var der aktivitet, og det var tydligvis småfisk på kanten af rankegrøden, der stod på menuen. 

Sejlede med mindst mulig uro ind i området og placerede Mosqeetoen så jeg kunne dække det meste af grøde kanten. 

På pladsen er vandet roligt så ankeret blev ikke sat. 

Lykkes det idag at få ørreden til at tage nymfen, skulle jeg hurtigt mulig have fisken dirigeret ud i det frie vand, væk fra rankegrøden. 

Forfangspidsen blev udskiftet til 0.18 mm.

Som forventet viste "kongen" sig snart på kanten af rankegrøden og nymfen blev placeret. Jeg lod nymfen synke så meget som muligt uden at den satte sig i grøden/græsset. 

Heller i dag kunne ørreden modstå fristelsen...

Da krogen var sat lagde jeg optimalt pres på at holde ørreden fri af rankegrøden. Samtidig padlede jeg for fuld kraft ud i det frie vand. I dag lykkes det at få "min ven" til at følge med, og i stedet en på forhånd tabt kamp i rankegrøden, kunne kæmpe i dybt åbent vand. Det var til min fordel. 

Snart kunne jeg beundre den gyldne fisk i nettet og efterfølgende sige tak til en lokal fluefisker, der kom forbi i sin båd, for foto. Han blev selvfølgelig belønnet med et par af mine nymfer.

Senere var der en lille klækning og lidt ringende fisk ud i strømmen. 

Min Bjarne Fries splitcane stang kom i brug og endnu et par ørreder og stalllinger kom i nettet. 

Missionen var fuldført: Ørred, helt, gedde og aborre på samme nymfe og stalling på tørt. 

190726 rena gs pike

Når jeg fisker i Løbsøen er der altid spændende hvad der tager fluen... 190726 rena gs sik

En lille smuk helt fra Løbsøen kunne heller ikke modstå den fristende nymfe. 190726 rena gs perch

I Løbsøen blev to velnærede aborre fristet af nymfen.190726 rena gs harr

En stalling på tørfluen fuldendte dagens mission. 190726 rena gs trout

I fjerde forsøg lykkes det at lære denne smukke Rena ørred nærmere at kende.190726 rena gs gear

 Mit grej. Specielt dybdemålen den gule fra Plastico er til stor nytte når der fiskes i søen og når bunden ikke kan ses.I 190726 rena gs dam

Dæmningen i Løbsøen. Sikker på at man kan få mange gode oplevelser og fisk herfra... 190726 rena gs windmills

Tænker på hvad møllerne på fjellet producere sammenlignet med tilsvarende møller på havet? 190726 rena gs night

Sluttede aftenens tur opløftet af dagens gode oplevelser.

Seneste billeder - følg Brakvand på Instagram

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers