danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

1000_200_brown_trout.jpg

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

Als Odde

Mariager Fjord yderfjord maager

Der er gode P-muligheder tæt på vandet. 

Vadefiskere kan fiske langs kanten af sejlrenden godt en kilometer ud i Kattegat. Har du pontonbåden med er der også gode muligheder på sydsiden og ind i fjorden. Bl.a. finder du her nogle store muslingebanker og ålegræs bede. Derudover er der flere gode strømskel som selvfølgelig er afhængig af tidevandet og dets styrke. 

Alsodde stroemskel1

Sejrenden snor sig mellem fjordens nord og sydside. Når vandet falder og stiger dannes der strømskel!

AlsOdde1

Der er masser af føde i form af rejer, børsteorm og småfisk.

Kort over området

Related Articles