danlendenosv

Måske årets sidste tur?

Søndag den 29. december 2019.191229 gudenaa drifting

Peter Albertsen fisker i den brede del af Gudenåen opstrøms Motorvejsbroen. 

Da Peter Albertsen lørdag sender en SMS om jeg var klar til en søndags geddetur, svarede jeg omgående ja...

Mødtes ved Naturcenteret hvor vi hurtigt fik læsset Peters grej og båd over i min bil. 

God gang i vandet!

Vandstanden var i det lave, og der var det meste af dagen en god udadgående strøm i både Gudenåen og Nørreåen. Tænker selvfølgelig på alt det vrøvl vi høre fra lodsejerne om at vandet ikke kan løbe fra åen, og på deres forslag om uddybning og mere grødeskæring, der ikke vil hjælpe det mindste og blot koste en masse skatteyderpenge og forringe vandmiljøet.

Har prøvet at fortælle det og bakkes da også op af diverse dyre konsulenter og rådgivningsfirmaer: Det er er afgørende for vandafledningen i den nedre del af Gudenåen og Nørre åen, er vandstanden og tidevandet i Randers Fjord. Og her hjælper hverken mere grødeskæring eller opgravning!

Strøm og uklart vand!

Når vandet både er lidt uklart og løber stærkt, er det min erfaring at gedderne trykker sig og ikke er særligt bidelystne. Fiskede på de sædvandligvis gode pladser og havde kun et enkelt tilbud da en mindre gedde fulgte fluen netop da jeg skulle til at tage et nyt kast. Peter var mere heldig og det lykkes at lande en rogntung fisk lige inden vi var retur ved Naturcenteret. 

191229 gudenaa fladbro

Har lige søsat og nyder udsigten til de to broer over Nørreåen.

191229 gudenaa fladbro water

Vi søsætter fra søsætningspladsen ved Fladbro hvor kommunen har lovet at cementere de løse sten så biler med trailer lettere kan komme derfra.  

191229 gudenaa peter gedde

Bliver altid bedrøvet når en gedde der skal genudsættes, bløder. Ser sjældent døde gedder, så mon ikke de er rimeligt robuste? 

1000_200_stalling_rena.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers