danlendenosv

GAVEIDE: GI' EN FISKEOPLEVELSE!

TIL ØRRED, STALLING OG GEDDE!

1000-200_gudenaaen_fri.jpg

Harr og hedeslag!

Lørdag den 27. juni 2020.200627 rena mayfly

På visse strækninger var der en god klækning af gule døgnfluer.

Norge, Rena

På første guidetur ned af Rena elven havde jeg de norske venner Kristian og Sindra med i guidebåden. Begge er rimeligt nye fluefiskere, som udover at opleve fiskeriet og Rena elven fra vandsiden, også gerne ville have så mange tip om forfang, fluevalg, kast og præsentation, som vi kunne komme ind på i løbet af den ca. 18 kilometer lange drifttur.

Søsatte som vanligt ved nedstøms fluezonen. 

Varm dag, køligt vand

Vandtemperaturen målte jeg til mellem 7 og 8 grader ved Strømstad (turens start), og ved turens afslutning ved Leopard Broen 9-10 grader. Den varmende sol, der fik termometeret til at kredse om de 30 grader, og havde os fået flittigt til at bruge solcremen, havde også hævet temperaturen i det ellers kølige vand, nogle grader. 

Starten på sæsonen

Vi er i starten af nogle hektige uger hvor Rena elvens artrigdom vil komme i fuld udfoldning. Efter den lange vinter og primært bundføde, skal fiskene til at vænne sig til "overflade" mad i form af døgnfluer, vårfluer, slørvinger og landinsekter. Stallingerne (harren) havde tydeligvis tilvænnet sig til insekerne på overfladen, mens ørrederne og helten nok skal bruge et par dage mere på sommertidens godbidder på overfladen.

Stor lokal variation 

På turen ned af elven er der tydeligvis stor forskel på insekt- og fiskeaktiviteten. Nogle strækninger virker nærmest fisketomme uden insekter. Andre byder på døgnfuer og ringende stallinger. Strækningerne kan både hvad angår dybde og strømhastighed ligne hinanden, men forskel er der!

Stallinger (harr)

Så enkelte ørreder, som det dog ikke lykkedes at få til at tage fluen. Bedre gik det med stallingerne, der ikke er så sky når det gælder skyggen og uroen fra båden og fiskerne. 

Flere måtte i nettet og op i baljen, som hele tiden fyldes med frisk køligt vand. I baljen frigøres fluen, og fangeren får med fugtede hænder lov til at løfte fisken til et hurtigt foto og udsætning.

200627 rena blue helt

Sindra med dagens første fangst - en dejlig helt der senere belev røget!

200627 rena blue stalling

Ellers blev det til de velnærede Rena stallinger. 

200627 rena white stalling

Kristian med sin første tørflue stalling.  

 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Related Articles

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers