danlendenosv

Få fisk og fiskere

Søndag den 24. marts 2019. 190324 bodeenge lars fisker

For få år siden ville der på en god dag i marts være mindst 5-6 trollingbåde i dette område. I dag mødte vi kun enkelt. 

 Randers Fjord, Bode - Støvring.

Færre ørreder

Det lavvandede område nord for Grundfjord har altid været en sikker forårsplads. Mange smukke blanke og endnu flere nedgængere har ladet sig friste af vores fluer. Dørge og trollingfiskere var også altid at finde på lokaliten eller på kanten til sejlrenden. 

Alle der har fisket regelmæssigt på fjorden kan beskræfte, at der i det seneste år er blevet færre ørreder. I forventning om at ørrederne kunne reproducere sig selv i et tilstrækkeligt antal, er der reduceret i udsætningerne. 

Ikke nok med at der er færre ørreder i fjorden, så viser optællinger også, at der er for få ørreder på gydepladserne i diverse tillløb. Der er simpelthen for få ørreder i Gudenåsystemet.

Udsætninger

Jeg tror ikke jeg er den eneste der ærger sig over at udsætningerne er reduceret væsenligt. Selvfølgelig skal vi gøre alt for at få en sund selvreproducerende ørredbestand i Randers Fjord. Potentialet er tilstede, men der stadig brug for at hjælpe bestanden ved at avle på opgangsørrederne og udsætte yngel i de vandløb hvor der er opvækstmuligheder. Derudover vil udsætning af smolt også på kort sigt kunne øge bestanden. Der burde være fisketegns midler og vilje til dette!

Selvfølgelig sættes alt ind på at forbedre forholdende i de vandløb der føder Gudenåen og Randers Fjord. Der er fortsat brug for at der etableres gydebanker og udlægges skjulesten. Endelig er der en stor opgave med at forhindre sandvandring og bl.a. etablere sandfang. Det er faktisk kommunernes opgave!.

Udsætningerne skal fastholdes sålænge ørredebestanden ikke er i stand til at reproducere sig selv på et niveau der også giver mulighed for et bæredygtigt lystfiskeri. Ellers kan man godt glemme alt om fisketurister fra ind og udland. 

Udover at forbedre forholdene i vandløbene, vil det også være nødvendig at regulere skarvbestanden. Når der i vintermånederne er samlet 200 - 300 skarv omkring Randers (Havnen, Nedre del af Gudenåen og Dronningborg Bredning), er det også mere end hvad bestanden af bl.a. ørreder kan holde til. 

Foreningerne har på baggrund af den vigende ørredbestand indført fredning i Gudenåen. I fjorden er der også brug for reguleringer i bl.a. brugen af selvfiskende redskaber.

Naturpark og turister 

Med etablering af Naturpark Randers Fjord og en satsning på turister til området burde de ansvarlige indse at det er tid til handling. Oplever vi blot flerårige undersøgelser og masser af rapporter kan jeg kun forudse at antallet af personer der indløser fisketegn vil falde. 

Læs Gudenånyt (siderne om ørredbestanden) 

190324 bodeenge kanal lars

 Lars Andersen har kurs mod fiskepladsen. 

190324 bodeenge siv vind

Vinden var frisk og vandet en smule uklart.  Lars fangede dog to mindre blanke ørreder der blev genudsat. 

190324 bodeenge skrue flueline

Da Lars langt om længe havde en fisk på fluen som jeg gerne ville tage et billede. Drejede håndtaget i bund. Presset fra motoren var dog mere end remmespænderne på motorophænget kunne holde til. Motor og beslag roterede og jeg havde den roterende propel mellem mine ben. I "kampens hede" kom fluelinen i nærkontakt med propellen. Motorbelaget på min Mosqeeto er en prototype som jeg teste. Nu er det svage punkt fundet og et par rustfri og meget stærkere spænder bliver nu monteret og så er jeg sikker på at ophængningen kan holde i alle situationer. 

Vandrammedirektivet (Socialdemokratiet i Randers vil fastholde tidsplanen)

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Related Articles