danlendenosv

Færre ørreder!

Søndag den 7. april 2019.190407 udbyhoj syd

Jimmy Haug Andersen skulle prøve hvordan det er at fiske fra pontonbåd. I baggrunden ses shelterne der er "betrukket" med gamle bundgarnspæle. Vi er ved Udbyhøj Syd. 

 Randers Fjord, Udbyhøj.

Så en enkelt ørred i overfladen og fik med det samme præsenteret min flue. Desværre kunne fisken ikke beslutte sig, men fulgte i stedet efter fluen uden at hugge. Da jeg lagde an til et nyt kast så jeg den imponerende trykbølge. Havde også et enkelt hug, men heller ikke her blev det til fast fisk. 

Lars Matthiessen og Lars Andersen havde begge fat i nogle mindre ørreder inden vi først på eftermiddagen vendte retur til havnen. 

Ellers kunne vi på turen se på et par nysgerrige sæler og et par marsvin. 

Ørredbestanden

Fiskeriet er for de fleste blevet ringere de seneste år.

Der er sikkert flere årsagen til at der er blevet længere mellem fangsten af gode ørreder. Tror fx. at det har været fatalt at reducere udsætningerne før end der er en veletableret selvreproducerende ørredbestand. 

Der er ingen modsætning mellem at booste de lokale ørredbestande og intensivere arbejdet med at forbedre forholdene i gydevandløbene.

De færreste af vores mindre vandløb er desværre ikke i en så god forfatning at de kan producere tilstrækkeligt med yngel. 

Ja, faktisk er ørredbestanden så lille, at mange gydepladserne overhovedet ikke benyttes.

Sandvandring, manglende gydepladser, for mange skarv og fiskeri med selvfiskende redskaber betyder færre ørreder i vores vandløb, fjordene og langs med kysten. 

Avles der på områdets vandløb ørredbestande, vil vi kunne udsætte yngel der er absolut uskadelig for den naturlige bestand.

Mange, inklusiv undertegnede, er utilfredse med at færre at vores fisketegnmidler buges til udsætninger og dermed færre ørreder i nettet. 

190407 udbyhoj syd jimmy grill

Jimmy Haug Andersen ankom til Skytten lørdag eftermiddag. det blev til nogle hyggelige timer og til årets første aften ved grillen.

190407 udbyhoj syd nord

Udbyhøj Lystbådehavn har mange faciliteter og ligger perfekt i området hvor Randers Fjord møder salte Kattegat. 

190407 udbyhoj syd pumpehus

I det lave vand og over musligebankerne ud for pumpehuset plejer der at være en del ørreder. 

190407 udbyhoj syd ships

Så vare det ikke længe inden disse fartøjer får vand under kølen.

 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Related Articles