danlendenosv

Blankt i yderfjorden...

Søndag den 28. april 2019.190428 udbyhoj henrik leth trout

Dagens flidspræmie skulle være en smuk velnæret overspringer fyldt med børsteorm. 

Randers Fjord, Udbyhøj.

Dagens tur gik til Udbyhøj. Vandet var faldende og det var med at lægge sig i strømmen - drive og fiske. 

Lagde hurtigt ud med honfisk og et par mindre ørreder. 

Ternerne jagtede og styrtdykkede, tydeligvis efter fjordrejer og børsteorm.  Og med en tilpas vandtemperatur burde og en rolig overflade, burde der kunne iagttages flere jagende ørreder... Men som jeg tidligere har berettet, er fjorden og Gudenåens ørredbestand, efter udsætningerne er reduceret og gydevandløbene ikke levere som forudset, kun en skygge af tidligere tider. 

Jeg er desværre ikke den eneste der har oplevet hvorledes ørredbestanden er gået tilbage. På havnen nævner havnefogeden det samme på baggrund af snak med bådfiskere. Og andre lystfiskere som jeg har kontakt med bekræfter også den dårlige udvikling. 

I Gudenåen har lystfiskerforeningerne for første gang fredet havørreden, og på de relativt få gydepladser der findes i tilløbene til å og fjord, har der i vinter været færre gydende fisk hvilken betyder at den negative udvikling fortsætter. 

At der er mindre at komme efter ses også på antallet af både. Tidligere mødte jeg på en god dag som i dag vel omkring 20 - 25 trollingbåde. I dag hilste jeg på to...

Udover ørrederne blev det til lidt hornfisk. 

Udsætninger

Oprindeligt skulle der udsættes 500.000 stk,  havørredyngel og 30.000 stk. halvårlige ørreder i Gudenåen og dens tilløb. Dertil kom Gudenåcentralens pligtudsætning ca. 90.000 stk. som yngel, ½-års fisk og 1-års fisk, samt mundigsudsætning.

Naturligt produceret ørredyngel er selvfølgelig at foretrække, men ønsker man et attraktivt lystfiskeri i Gudenåen, fjorden og langs Djurland, vil de naturlige vandløb i den nuværende tilstand, ikke kunne sikre dette. 

Vi skal selvfølgelig arbejde hårdt for at optimere havørredbestandens mulighed for at være selvreproducerende. Men jeg ser ikke en modsætning mellem udsætninger som tidligere og dette vigtige arbejde. 

Rapporter

I 2018 er der indledt et samarbejde mellem Viborg -, Favrskov – og Randers Kommuner, DTU og lystfiskerforeningerne lang den nedre strækning af Gudenå for at kortlægge havørredbestanden. Der er nedsat en styregruppe, som skal undersøge forholdene for nærmere at kunne øge bestanden af ørred i Gudenå. Arbejdet er ikke afsluttet. DTU planlægger at undersøge fiskebestanden i Gudenå og tilløbene til Gudenåen i 2019. 

Sættes der ikke initiativer igang vil undersøgelserne skulle foregå to-tre år. Og når undersøgelsen så engang er færdig vil konklussionen lyde på følgende årsager til svækkelsen af havørredbestanden:

1) Gydemuligheder og sandvandring

2) Skarv predation 

3) Fiskeri med selvfiskende redskaber i fjorden

190428 udbyhoj vadehav mong

Henrik Minor Vedel fisker langs kanten af pollene hvor der i dag var en del kutlinge, fjordrejer og tobiser, men desværre få ørreder. 190428 udbyhoj pollene

Pollene på nordsiden af Randers Fjord. Bag pollene finder du østkystens vadehav med bl.a. et unikt fugleliv.190428 udbyhoj gl dyb rev

Omkring et årti lå tomasteren for anker i bunden af af den sydlige Lergrav ved Hadsund. Spændt på hvor længe vi skal have hende liggende her? 190428 udbyhoj seal

En af fjordens mindre sæler ta'r sig en velfortjent slapper på stenrevet lige nord for Udbyhøj Lystbådehavn.

 

Vis dette opslag på Instagram

safe in the net... #andersonpontoon #fisknatnets #naturparkrandersfjord #havørred #seatrout

Et opslag delt af Henrik Leth (@brakvand) den 28. Apr, 2019 kl. 7.53 PDT

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Related Articles