danlendenosv

Fiskevande og årstider

Artikelindeks

Gedde aarstider hoved flue

Fiskepladser

I Gudenåen, og i andre af vore større vandløb er det højsæson fra oktober til og med marts. Kun for meget frost og is eller ekstrem høj vandstand kan sætte en bremse på fiskeriet. 

Gedderne søger, efterhånden som vandtemperaturen falder, til de langsomtstrømmende strækninger samt bi- og blindløb.

Dybe rolige stræk er favoritpladser

I fx. Gudenå og Nørreåen (mine lokale fiskevande) og med sikkerhed også i andre af vores større vandløb er gedderne i de kølige måneder i super kondition.

Og bedst af alt: De lader sig stadig friste af den pulserende flue med flimrende flash.

Der er frit fiskeri fra Randers Bro og opstrøms til Stevnstrup. På strækningen er der en sti, og der er flere steder etableret fiskebroer.

I Tange Sø, eller rettere den opstemmede Gudenå fiskes der sjældent dybere end over et par meter vand.

Søen som modtager store mængder næringsrigt vand fra Gudenåens opland (som dækker det meste af østjylland), er på alle områder produktiv.

Gedderne kan i Gudenåen og i de mange søer svælge sig i rigelige mængder af skaller, lidt helt og andre godbidder som ørredsmolt og aborre.
hl_bredning_gedde
Sommergedde fra Dronningborg Bredning!

Lille musling - stor virkning!

En lille musling har dramatisk ændret store dele af Gudenåesystemet.

På få år har vandremuslingen etableret sig, og ædt godt af algerne. Det tidlige uklare og algefyldte vand er i dag historie.

Gudenå er i dag en klarvandet å. Tange sø er klarvandet!

Ændringerne har og vil få betydning for fisk fauna og ikke mindst vores fiskeri. Om det så er godt eller skidt må tiden vise!

Der var en gang...

Steen Ulnits skriver i '96: “Tange Sø fungerer idag som vandreservoir for værket - og som storstilet algeproducent og vandvarmer. Søen sørger for, at Gudenåen nedstrøms Tangeværket i hele sommerhalvåret er grumset af alger fra søen - alger, som i sidste ende havner ude i Kattegat, hvor vi i den forgangne sommer har oplevet store iltsvind”.

Selv har jeg i diverse fangstrapporter på www.brakvand.dk nævnt problemet med algerne.

De senere år har jeg tæt fulgt udviklingen, og allererede i '98 kunne jeg skrive følgende: “Må sige, at Gudenåvandet var flot, klart og, at der var store mængder sværmende vårfluer og nogle enkelte majfluer.”

Eller lidt senere: “Utroligt som en lille musling, der har evner og appetit til at filtrere Gudenåvandet for alger, på få år kan ændre faunaen. Det før så algefyldte Gudenåvand er i dag spritklart store dele af året. Stort set overalt kan man se bunden og nyde synet at de mange bundfaste vandplanter, som også hjælper godt med til at forbedre vandkvaliteten”.

Insektfaunaen er blevet langt mere artrig, selv langt nede i Tange Sø har bundplanterne fået fat, og de før så artsrige dansemyg, har nu fået selskab af forskellige arter døgnfluer og vårfluer.

Eneste ulempe er, at den store mængde vandplanter får vandstanden til at stige til ulempe for nogle af grundejerne. De vil have sø og det har de fået!

Som det fremgår har vandremuslingen etableret sig med lynets hast.

1000_200_driftboat_guide.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers