danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Bedste fisketid - tidlig morgen!

Tidligere oplevede vi et fantastisk heltfiskeri på Tange Sø. Forholdene har dog ændret sig og helt fiskeriet ikek længere attraktivt.

De fleste foretrak morgenfiskeriet. Altså skulle man være på vandet og klar ved firetiden!

Fra de "gode" gamle dage

Når det i april og maj bliver varmere og der begynder at komme myg og andre insekter på bilens forrude, er det ved at være tid!

Det starter gerne med et par rekognosceringsture hvor vandtemperaturen måles og hvor kikkerten er en god hjælp når antallet af myg skal vurderes og der skal spejdes efter de første ringende helt...

Ofte mødes jeg med andre "utålmodige" fluefiskere i samme ærinde: Snart går det løs, og de mange pupper, tørfluer og gode ideer som er udviklet siden sidste sæson, skal stå deres prøve.

En værdsat laksefisk

Hverken med hensyn til temperament, fightvilje eller udseende ligner helten, ret meget, sin fætter ørreden. Den familiemæssige tilknytning ses i imidlertid på den fedtfinne laksefiskene er fælles om.

Selv om helten er udbredt på det meste af den nordlige halvkugle, er der stor forskel på den fiskerimæssige udnyttelse.

Masser af dansemyg

Tonsvis af dansemyg

Tange Sø helten er uden tvivl den mest selektive af vores hjemlige fisk. Når årets generation af dansemyg for alvor klækker fra sidst i april, i maj og juni måned, er det kun de rigtige mygge-imitationer, der kan friste de totalt mygge fikserede helt. Der er udfordring for selv den mest kræsne fluefisker!

Nøgleordene for succesrige helt fiskeri er timing, præcision og tålmodighed...


Hvornår?

Fra sidst i april, igennem hele maj og i første del af juni klækker og sværmer hovedparten af dansemyggene på Tange Sø. Om aftenen eller når vinden lægger sig danser myggene over vegetation og trætoppe. Det er et storslået syn, som nærmest kan sammenlignes med sorte røgsøgler, der lodret stiger tilvejrs.

Det er et ufatteligt antal myg, der i denne periode, som pupper forlader søbunden, for på sin vej mod vandoverfladen at gennemfører forvandlingen, til det velkendte to-vingede insekt.

Dog kan en pludselig og voldsom varmebølge fremskynde og forkorte myggenes sværmningstid. En månedlang klækkeperiode, kan af varmen forkortes til at vare nogle få uger.

Fx. oplevede vi sidst i april og i første del af maj i ‘93 en varmebølge med temperaturer op til 28 grader, hvilken bevirkede at "festen var forbi" allerede midt i maj.

Om aftenen, gerne i solnedgangen og når vinden lægger sig, har myggene en fælles opgave at løse: Der skal nu danses og sværmes. Lidt senere skal æggene lægges. Slutteligt vil milliarder af myg ende deres få leve dage, såkaldt spent, på vandoverfladen.

For helten er der tale om et let tilgængeligt bytte, i meget store mængder. Myggene spises grådigt både som pupper under klækningen, i forbindelse den efterfølgende æglægningen, og om morgende under de sidste krampetrækninger i det korte mygge liv.


Skal vende sig til overfladen

Når de første massive klækninger sætter ind er der stadig rigeligt med føde på søbundet. Helten kan her, i en periode "afgræsse" bunden. Når klækningerne derimod har stået på i nogle dage, tynder det lidt ud i mængden af myggelarver. Derimod er er der stadig masser af føde på overfladen, eller rettere sagt i de vige og strømlæ, der i nattens løb har samlet de døde og døende dansemyg. Det er nu, at vi med vores tørfluer og pupper kan opleve det (helt) store fiskeeventyr.

Altså: Masser af myg og få helt i starten af sæsonen er ikke ensbetydende med et fortsat dårligt fiskeri.

Biologisk undersøgt

I forbindelse med en biologisk undersøgelse i starten af 80érne, er det beregnet, at der årligt produceres 250 -300 tons dansemyg i Tange Sø.

Den årlige tilvækst af helt over mindstemålet er i samme undersøgelse beregnet til ca. 40 tons. Henrik Pedersen, er en af biologerne bag undersøgelsen, hvori det bl.a. er beregnet, at der uden risiko for bestanden, kan opfiskes omkring 10 tons årligt... Der er , eller rettere var, rigeligt med fisk. Årsagen til at der i dag er langt færre helt i Tange sø skal ses i Tangeværkets tidligere massive fiskeri (der var i en periode ansat to erhvervsfiskere). 

Vind og vejr skal passe

Er du på søen det rigtige tidspunkt, og er vejret mildt og vinden flov, kan der betragtes hundredvis af ringene helt inden for en passende kasteafstand. Er det blæsende, er der normalt ikke mange myg vandoverfladen.

Det var ikke ualmindeligt med store helt!

Det var ikke ualmindeligt med store helt. Fiskeriet blev dog ødelagt af Tangeværkets kommercielle interesser!

De bedste fisketider

Det er sjældent der for alvor kommer gang i sagerne før end efter klokken 21.00. Dog kan nogle skyer for solen og en pause i vindpustene få heltene i gang selv midt på dagen! Det sikre fiskeri, aftenens højdepunkt, er dog klart i tidsrummet fra klokken ca. 20.00 til klokken 23.30, naturligvis afhængig af om det er sidst april eller først i juni. Herefter mindskes heltenes ædeaktivitet hurtigt, og samtidigt er det også så mørkt, at det kan være meget svært at holde kontrol med fluen. Det er nu tiden at indstille fiskeriet, men kun for nogle få timer !


Bedst tidlig morgen

Det gælder om at komme ud af soveposen senest klokken 03.00... Inden kaffen, sejladsen eller gangturen til fiskepladserne, går der nemt en halv times tid.

Samtidig med det første røde morgenlys kan anes og de første fugle giver sig til kende efter natstilheden, begynder de enkelte helt at vise deres tilstedeværelse. Nu varer det ikke længe før end der for alvor kommer gang i naturen... Heltene er overalt og smovser sig i de myg, der i nattekulden er "fastfrosset" som æglæggende. Men også de myg, som efter æglægningen ligger tæt, spent og udmattet på vandoverfladen udgør et fristende måltid. Maveundersøgelser og praktisk fiskeri har dog vist at det er myggepupperne - i forholdet ca. 10 til 1 - der står øverst på heltens menukort!

En af de bedste heltfisketure oplevede jeg sammen med Bjarne Fries. Efter katastrofe året 94, hvor vi mange der troede at der ikke var ret mange helt tilbage i Tange Sø, var vi særdeles spændt på 95 sæsonen. En af de første gode dage i maj skulle morgenfiskeriet så prøves. Allerede da vi i kanoen padlede over søen, så vi ringende fisk, men også tågebanker der var ved at lægge et tæt låg over søen..... Jeg startede med en HL-Dansemyg som jeg præsenterede for et par helt i det svage morgen modlys. Efter et par kast tog en helt på 53 cm. fluen. Sæsonens første helt blev efter en kort fight landet. Snart var der også fisk til Bjarne... Der var altså stadig helt i søen!

Samtidig med det lysnede faldt temperaturen yderligere, og med minusgrader og is i stangøjerne oplevede de næste par timer heltfiskeriet når det er bedst. Sammenlagt fangede vi omkring 30 helt hvoraf hovedparten blev genudsat.

Den efterfølgende dag besøgte jeg den lokale sportsforretning. Her fik jeg den besked, at søen den forgående aften nærmest havde været hel "død".—Der var ikke en eneste ringende helt inden for kastevidde, fortalte Rene...

Et par morgener senere var der igen aftalt møde ved søen. Jeg ankom med kanoen på taget lidt i fire. Igen var der frost i luften.

Inden vi havde fået pakket ud og søsat kanoen var sigtbarheden som følge af tåge nedsat så vi allerede få meter fra land ikke længere kunne orientere os. Selv om vi efter bedste evne forsøgte at holde retningen kom vi uhjælpeligt ud af kurs, så vi i stedet for som planlagt, at kunne gå i land på bredden nede for Forbundshuset (som DSF medlemmer kunne leje frem til 2001) kom vi i land en kilometer sydligere på vor egen bred. Mærkeligt at man "trækker" til højre når orienteringen mistes ... Jo, et kompas bør så sandelig også på udstyrslisten!

På blot to dage var antallet af myg på overfladen mangedoblet. Vores tåge-bestemte plads var bestemt ikke dårlig, idet der både var kæmpebræmmer af myg og en del aktive helt, som vi nu blot skulle fange! Og selvtilliden var jo som følge af succesen den forgående morgen helt i top.

Vi blev dog hurtigt sat eftertrykkeligt på plads for det viste sig hurtigt at konkurrencen fra "the real thing" denne morgen var mere end vores pupper og tørfluer kunne hamle op med. Trods flere timers ihærdigt fiskeri og skiften fluer, blev det ikke andet til nogle løse tilbud.

Heltfiskeriet er lunefuldt!

Morgenfiskeriet er efter min mening det mest hyggelige, i hvert tilfælde når man er kommet ud af soveposen og har fået smagt på kaffen. Samtidig er det også, p.g.a. lyset, langt det letteste.

På en god morgen kan heltene være i "biddet" indtil klokken 10.00 men oftest er det slut mellem 7.00 og 8.00.- hvilken jo også har givet flere timers super spændende fiskeri og ikke mindst en unik naturoplevelse.


Ryst sivene

Helt eksperten Henrik Pedersen lærte mig et lille fif som især har vist sin berettigelse sidst på sæsonen. Er der ikke insekter og myg nok på overfladen til at "aktiverer" heltene, kan det være produktivt at "ryste" sivene grundigt langs den strækning hvor fiskeriet skal foregå. Efter kort tid tiltrækker "de udrystede" insekter heltene, og så er der igen ringende fisk at kaste efter!

Myggepupper

Helten som er "konstrueret" til at søge føde på bunden, skal bruge nogle dage til at vænne sig til fødeoptagelsen på vandoverfladen. I starten af sæsonen kan man således opleve hvordan heltene plasker hjælpeløst, i forsøget på at sluge de flydende dansemyg.

Helten vil ofte langt hellere "pille" i de pupper der "hænger" lige under vandoverfladen, hvilken, selv på trods af det karakteristiske overbid, går ganske udmærket.

Puppefiskeri

For at styre puppen så den fisker i den rette dybde, men også for øjeblikkeligt at kunne se når puppen tages, monteres der en imprægneret poly-garns "strike-indikator" ca. 10 cm. over puppen. Under de fleste betingelser er sort den bedste farve, men prøv evt. også garn i signalfarver.

Der kastes til heltene på den forventede position - det vil sige i den retning hvor du har set helten svømme, og ikke der hvor du lige har set helten bryde overfladen! Er der der en stime helt gælder det dog bare om at placere flue og indikator i flokken - og det vare ikke længe før en indikatoren trækkes ned under vandet...

Husk at heltslim får selv den bedst imprægnerede strike-indikator til at synke! Undgå derfor at røre ved indikatoren lige efter at der er rørt ved helten!

Der snakkes om dagens fiskeri

Der er fisket nogle timer og der snakket om morgenens oplevelser


Tørflue

Jeg indledte min "helt-karriere" ved udelukkede at fiske med tørflue. Her gælder samme regel om at kaste og placere fluen præcis inden for den kvadrat centimeter hvor det forventes at helten næste gang vil dukke op. Imidlertid gælder det om ikke at være for hurtig med tilslaget!

Grej og fluer

Da der er fiskes med fluer i str. 14 - 16 skal forfang line og stang selvfølgelig matche. Derfor benytter jeg en klasse 3 - 6 stang på omkring 8 fod, samt en flydende line, som i vægtklasse passer til stangen. Forfanget er taperet og har en diameter i spidsen på 0.12 - 0.14 mm. Som strike-indikator, ved fiskeri med pupper, benytter jeg poly garn, der imprægneres med silikone fedt.

Myggeimitiationer til helt

Mine myggelarver og pupper... Håber så blot på et helt come-back fiskeri på Tange Sø!