danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

helt ponton splitcane

Helten har et stort udbredelsesområde og kan træffes både i strømvand, søer og i brakvand.

- Helten (Coregonus Lavaretus) er som en af de første fisk indvandret til Danmark efter sidste istid. Helten er i dag udbredt over hele den nordlige halvkugle, der var dækket af isen under sidste istid.

Lokale bestande

I Danmark findes helten i Gudenå-systemet, Limfjordsområdet og Ringkøbing og Nissum fjorde. Lokalt findes der selvreproducerende heltbestande i Tange Sø, Gudenåen, Randers Fjord, Allingåen, Skalsåen, Glenstrup Sø, Tjele Langsø,  og Klejdrup Sø. Tidligere ellere rettere frem til iltsvindskatastrofen i 97 var der også en mindre heltbestand i Mariager Fjord. De enkelte heltbestande varierer med hensyn til antallet af gællestave og valg af gydepladser. Sandsynligvis er der tale om flere stammer inden for arten. Det antages, at der i Randers Fjord er en stamme af helt der benytter Allingåen, en stamme som benytter Gudenåen og måske en stamme der benytter Nørreåen som gydevand. Mindst undersøgt var heltene i Mariager Fjord.

  • Mindstemålet for helt er 36 cm. Fra den 01.11 - 31.01 er helten fredet som følge af gydningen.
  • Under gunstige forhold kan helten i Danmark blive op ca. 70 cm. og veje 3 - 4 kg. Gennemsnitsstørrelsen på "konsumhelt" ligger på 40 - 50 cm.
  • Det er rimeligt ukompliceret at producere helt til udsætning. Erfaringsmæssigt er udbyttet af udsætningerne dog minimale når der udsættes helt, hvor der i forvejen er en bestand med gode gydemuligheder. Inden der foretages udsætninger bør der derfor foretages grundige undersøgelser af bl.a. de oprindelige helts årgangs fordeling, fiskenes fødemængde og konkurrencen med den oprindelige bestand og andre fiskearter.
  • Heltbestanden er meget svingende. I 1962 blev der fx. i Ringkøbing Fjord landet 80 tons helt, mens der 1994 kun blev landet godt 30 tons. I 1996 var fangsten igen oppe på næsten 60 tons. Peter Clausager Rasmussen har i en IFF rapport opgjort erhvervsfiskernes heltfangst på Randers Fjord til i 1990 at være 2840 kg. mod ca. 8000 kg. i 1988.

Fiskeriet

Fiskeriet efter helt foregår hovedsageligt med nedgarn - d.v.s. net, i hvis masker fisken kiles fast. Jo mindre maskestørrelsen er, jo mindre fisk vil nettet fange. Efter forhandlinger i fiskeriministeriet i ´93 om fiskeriet på Randers Fjord, er det bestemt, at fritidsfiskernes maskemål være 125 mm.,hvilken skulle sikre at de mindste gydefisk ikke opfiskes. Modsat må erhvervsfiskerne fiske med 100 mm. masker i perioden fra den 1. februar til den 15. april. Udover heltene, vil omtalte garn også fange fisk som aborre, ørred, gedde og sandart. Gjaldt fiskeriet kun heltene, ville det være oplagt at regulere fiskeriet ved hjælp af endnu en forøgelse af maskemålene. Mest oplagt ville det være at forbyde alt garnfiskeri.

Også lystfiskere kan fange helt. Efter fredningen foregår fiskeriet fra Støvringdæmningen og Kanaløen med bundsnøre agnet med orm. Får vi isvinter kan helten fiskes med blink og ophængerflue, fra isen på Glenstrup Sø. I april, maj og juni fiskes helten i Tange Sø. De fleste lokale fisker med fluer som imitere dansemyggen i dens forskellige stadier. Derudover er der mange, især tyskere som besøger området for at fange helt på bundsnøre.

Helten og heltfiskeriet har igennem tiderne haft stor betydning. Den protein rige fisk har fx. haft stor betydning for bosætningen i det nordlige Skandinavien. Og før saltvandsgennembruddet i Limfjorden, kunne de lokale heltbønder i perioder fragte hele vognlæs af helt til de større byer, bl.a. København. Saltet, speget eller røget har den velsmagende fisk gjort sig på det veldækkede bord.

Vintergyder

Fra deres opvækstområder i fjorden og søerne trækker heltene op i de tilknyttede vandløb for at gyde. I modsætning til laks og ørred går helten ofte først op i vandløbet, umiddelbart få dage inden gydningen. I nogle af søerne, fx Glenstrup Sø og Tjele Sø, gyder helten dog hovedsageligt i søens frie vandmasser, såkaldt pelagisk.I Tange Sø foregår gydningen derimod både pelagisk og i tilløbene.

De befrugtede helt æg synker mod bunden hvor de klæber sig på vandplanter og bundmateriale.

I månederne marts april klækkes æggene, og de ca. 10 mm. lange larver føres med strømmen ud til opvækstområderne.

Efter første leve år har heltene nået en længde på ca. 20 cm. Men først når helten har rundet de 4 år, har den for lystfiskeren nået en interessant størrelse, dvs. ca. 40 cm. Og under gunstige forhold kan helten dog opnå en længde på 70 cm.

I å, sø og fjord

Under elfiskeri i Skalså-systemet har jeg været med til at observerer store mængder helt, selv et godt stykke oppe i de mindre tilløbsbække. Helten kommer under sin gydevandring langt omkring.

Helten er utrolig ukompliceret at avle og opdrætte på, så det ville uden tvivl være en god idé, hvis de rette instanser hurtigt tog fat på genetablere eksempelvis Mariager Fjord stammen, (Måske kan der endnu findes noget avlsmaterieale i Kilstrup Sø? Ellers ville der kunne avles på helt fanget i Randers Fjord).  

Og udover at være velsmagende, er helten  også en robust fisk, og en værdig udfordring for selv den mest seriøse sportsfisker.