danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

1000_200_brown_trout_net.jpg

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

Lang Odde

Mariager langodde fiskeri

Lang Odde strækker sig langt ud i fjorden og der er fiskemuligheder på begge sider.  Mariager langodde trout

Let farvet sensommerørred til næsten klar til genudsætning!

Området byder på varieret fiskeri.

Der er en del muslingebanker og strømsteder omkring odden.

Vær opmærksom på, at hele strækningen også vest på, mod Krogen er ofte utroligt velfiskende.

Muligheder året rundt.

Vær opmærksom på helårs fredningsbæltet ved udløbet fra Kielstrup Sø. (Øst for Lang Odde)Mariager langodde vest

Området vest for Lang Odde byder på en perlerække af gode pladser.

Se kortet over området. 

Related Articles