danlendenosv

Seatrout Mariager Fjord

Mariager Fjord Bramslev

Ambitionerne fejler ikke noget, og det er da også en rigtig god ide at synligggøre fjorden og fiskemulighederne for omverdenen.

VisitMariagerfjord arbejder målrettet på at styrke udviklingen af de mange muligheder og aktiviteter, som Mariager Fjord og den omkringliggende natur og de stedbundne ressourcer og potentialer rummer.

Vi vil blandt andet sætte yderligere fokus på vandreturisme, sejlads på fjorden, unikke oplevelser i naturen og lystfiskeri. Dette for at styrke turismen på alle tider af året og skabe vækst i direkte og afledt erhverv, siger turischef Trine Søndergaard Pedersen. 

Markedsføring

Første konkrete indsatsområde er lystfiskeri. Mariager Fjord er nemlig ikke blot Danmarks smukkeste. Fjorden rummer også et fiskevand i absolut international topklasse. Disse to kombineres i markedsføringen af Seatrout Mariagerfjord, der under sloganet ”Natur og lystfiskeri i topklasse” bliver lanceret i starten af 2015 – helt konkret lyder startskuddet i forbindelse med Outdoor-messen i Aalborg d. 6. – 8. februar.

Oplevelser

Målet er at understøtte og markedsføre det unikke fiskeri i fjorden både nationalt og internationalt, herunder at være med til at forbedre oplevelsen for lystfiskere. Dette skal blandt andet ske ved at skabe et stærkt og innovativt samarbejde mellem fjordens forskellige interessenter i lystfiskeri, og sikre, at det bliver gjort på en professionel og bæredygtig måde.

En ting er dog sikkert. Skal lystfiskeren have gode oplevelser fx. i juli, august og september, skal det omfattende garn og rusefiskeri begrænses, eller helt forbydes. Sker det ikke, vil lystfiskerturisten blive mødt af så mange redskaber, at han ikke mange steder kan fiske og holde den lovpligtige afstand til redskaber på 75 meter. En ellers god oplevelse, bliver så til en rigtig dårlig oplevelse, lyder det fra flere af de lystfiskere der i mange år fisket på fjorden. 

Lancering

Som en begyndelse lancerer vi i starten af februar måned en indbydende udgave af hjemmesiden www.seatrout-mariagerfjord.dk, som dog vil være en version ét. Løbende vil den blive udvidet, herunder med massevis af billeder, videoklip m.v.

Hertil kommer en række forskellige markedsføringstiltag, herunder en ny og spændende brochure med fokus på lystfiskeri i fjorden, omtale i magasiner, pressemeddelelser til fagblade etc. Desuden deltager vi på den store Outdoor Messe i Aalborg Kongres & Kultur Center i starten af februar, og vi vil lave nogle målrettede tiltag omkring en større fiskekonkurrence, der afholdes ved fjorden i starten af maj måned.  

Dette er dog kun begyndelsen på Seatrout Mariagerfjord, der på sigt skal udvikle sig til omdrejningspunktet for en række tiltag med fokus på fjordens unikke fiskemuligheder.

Blandt andet kan nævnes:   

  • Skabelse af et stærkt og åbent netværk blandt lystfiskere, foreninger og andre interessenter m.v., så rammerne omkring lystfiskere kan blive endnu bedre med udgangspunkt i bæredygtighed
  • Have et tæt samarbejde med det aktuelle stinetværksprojekt, både for at sikre synergi samt sikre at de anbefalinger, der vil være i Seatrout Mariagerfjord, stemmer overens med de adgangsforhold til fjorden, som stinetværksprojektet har arbejdet for
  • Søge et samarbejde etableret med blandt miljøfolk og andre relevante samarbejdspartnere og dermed være med til at forbedre natur- og miljøgrundlaget, så vi er med til at bibeholde/forbedre bestanden af ørreder i Mariagerfjord
  • Hele tiden have fokus på udvikling af nye oplevelser, der har udgangspunkt i de mange oplevelser, som fjorden rummer, herunder lystfiskeri. Blandt andet kan nævnes udvikling af ”fiskeophold” i samarbejde med overnatningssteder, tilberedelse af fangster i samarbejde med restauranter, finde, motivere og lave aftaler med lokale fiskeguides, afholde fiskekonkurrencer i samarbejde med fiskeforeninger etc.

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér