Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

0
0
0
s2sdefault

Mandag den 4. september 2017.KV17 Leth

Af Henrik Leth, 

Socialdemokratiet

Den 21. november vil du med dit engagement og stemme kunne sætte en ny kurs for Randers Kommune. 

Valget handler om fremtiden for vores kommune - om utryghed eller tryghed!

Jeg tror og håber på et flertal og en politik, der sikrer trygheden. 

Tryghed er visheden om, at vores børn får den bedst mulige start på livet. At vores vuggestuer og børnehaver får tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne udvikle og stimulere vores børn. 

Vi skal være sikre på, at folkeskolen både kan udfordre og samle op. Alle, også den ordblinde, skal efter 10 år på skolebænken have kundskaber og dannelse til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tryghed er således også, at vores unge kan påbegynde og afslutte en uddannelse. Kommunen kan her gå forrest ved at oprette praktikpladser og stille uddannelseskrav til alle leverandører.

Mister du dit arbejde, skal du være sikker på, at jobcenteret i samarbejde med din faglige organisation tilbyder dig den nødvendige opkvalificering, så du igen kan vende tilbage til et godt job. 

Bliver du ramt af en ulykke, syg eller slidt, skal din fremtid hurtigt afklares, så du ved, hvor du står. Måske skal du omskoles. Måske er et fleksjob også en mulighed. Er det tydeligt, at du ikke kan klare et job, skal du selvfølgelig have din pension! 

Alle fortjener et trygt og godt ældreliv. Vi skal vide, at vores ældre får den hjælp, som de har behov for.

Smeden? Ja, alle borgere i Randers Kommune skal have tryghed. Vi skal vide, at ingen overlades til sig selv. At der tages hånd om vores unge og ældre! 

Tryghed er også, at vi passer på vores natur, og at vores børn og børnebørn også kan drikke postevand, uden at der er giftstoffer i vandet.