danlendenosv

KV17: Mere til flora og fauna!

Fredag den 8. september 2017.2017 artsrigdom natur landbrug

Mange politikere specielt fra Venstre si'r at dette er natur. Jeg er uenig - det er intensivt dyrket jord. Lige før at asfalten også bliver pløjet op!

Den storslåede natur nævnes alt når vi her i Randers skal fremhæve hvad der er godt ved Kommunen. 

Men helt så godt står det faktisk ikke til.  Randers får for de fleste en overraskende dårlig placering i oversigten over kommunernes Naturkapital.

Naturen er ikke i topform overalt. Ud af 100 mulige point scorer Randers 17 og placerer sig et stykke nede af listen over kommunernes naturværdi – på en 74. plads ud af landets 98 kommuner. Med en scorer på under 20 point kategoriseres naturen som fattig.

Den lave placering skyldes blandt andet, at over 60 procent af kommunen består af markarealer, der er intensivt dyrkede og derfor har en meget lav biodiversitet. Arealer, hvor naturen er rig, fylder omvendt ikke så meget i kommunen og har derfor svært ved at trække naturkapitalen op.

Randers har rigtig meget landbrug der dyrkes intensivt med store mængder gødning og sprøjtemidler. Dette er årsagen til at der ikke er plads til så meget flora og fauna.

Det industrielle landbrug fylder meget. Randers 30 procent mindre plads til natur i forhold til landsgennemsnittet.

Fremtiden er økologi 

Socialdemokratiet er stolt af Randers kommune. Af byerne og landområderne, som alle har en fantastisk beliggenhed på landkortet med fjord, åer, skov, strand og masser af dyreliv. Alt dette skaber rammerne for det gode liv og fællesskab i vores kommune, og vi har en særlig forpligtelse til passe på vores natur, vores rene drikkevand – vores livsgrundlag.

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for, at kommunens naturområder bliver forvaltet økologisk og bæredygtigt.

170908 insektfjerner 

For få år siden skulle forruden renses jævnligt for insekter. I dag er insekterne sprøjtet væk!  

2017 artsrigdom natur gudenaaen

Området omkring Gudenåen er grønt og unikt, men det er ikke hele kommunen!

Naturkapitalen

– en analyse af naturen i Danmarks 98 kommuner, der er lavet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet til DN’s projekt Biodiversitet Nu. Det bygger på data fra det nationale biodiversitetskort og er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

– et værktøj, der skaber overblik over naturens omfang og kvalitet i kommunerne.

– bedst er Fanø med 80 point og lavest i Struer med 11 point. Hele Danmark lander på 24 point.

– for de enkelte kommuner kan ses på www.biodiversitet.nu/naturkapital

Biodiversitet er et udtryk for variation i den levende natur. Biologisk diversitet har ikke nogen enkel definition. Man kan sige, at det betyder ”variationen i den levende natur” eller “helheden af gener, arter og økosystemer”.

I Danmark er mange arter af dyr og planter truede, og mangfoldigheden i naturen er blevet mindre. Naturtyper som overdrev, heder, enge og gamle skove er gradvist blevet færre i antal. Samtidig har naturen færre dyr, planter og svampe, som trives i netop disse naturtyper, fordi områdernes kvalitet som levested er blevet ringere.

Danmarkskort over kommunernes naturkapital

Kortet er lavet ud fra alle kommunernes naturkapitalpoint. Analyserne er lavet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet og beregningerne bygger på informationer fra det nationale biodiversitetskort og ikke data fra NaturTjek. Og som man kan se høster Randersområdet meget ringe værdig i forhold til andre steder i landet

Læs også Socieldemokraternes - KV17: Grønt valggrundlag

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér