Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

  • Nyt om miljø og fiskeri!

Søndag den 22. oktober 2017. 171022 havbrug randers fjord

Indsejlingen til Randers Fjord. Miljøet i fjordene og Aarhusbugt er i forvejen belastet af næringsstoffer. Hvis der, som et flertal i folketinget, har vedtaget det, etableres havbrug ud for Djursland, er der udsigt til et forringet miljø og fiskedød.

Fra byråd til handling...

Bæredygtig Randers Kommune har sammen med Velfærdslisten fremlagt et forslag om at støtte Norddjurs og Syddjurs Kommune i deres indsigelser mod forurenende havbrug ud for kysten. Forslaget blev vedtaget på byrådsmødet den 18. september 2017. 

Dette samarbejde er vigtigt, da næringsstoffer og medicinrester fra havbrugene vil blive udledt til havet og sammen med tidevandet løbe ind i de nærliggende fjorde. Dette betyder, at fjordene (Randers, Mariager Fjord) og f.eks. Aarhusbugten i højere grad vil være i farezonen for fiskedød og svovllugtende vand. 

Vi ønsker ikke at presse økosystemet, og det er derfor vigtigt, at Randers tager plads i arbejdet med at stoppe planerne om havbrug ud for Djurslands kyst.

Bæredygtig Randers Kommune ønsker svar fra borgmester Claus Omann Jensen om, hvordan man vil støtte de andre kommuner i deres indsigelser overfor etableringen af havbruget, og hvornår man kommer med en officiel udmelding om vedtagelsen.

Vi opfordrer hermed også andre borgmesterkandidater i Kommunevalg 2017 regi til at komme med deres bud på, hvordan vi kan samarbejde på tværs af kommunale grænser for at sikre vores miljø.

Bæredygtig Randers Kommune er et tværpolitisk samarbejde med repræsentanter fra flere politiske partier og borgere, som har naturen og bæredygtighed i hjertet.

Bæredygtig Randers Kommune:
Henrik Konradsen (Velfærdslisten)
Henrik Leth (Socialdemokratiet)
Kalle Nielsen (Enhedslisten)
Kim Kristensen (Beboerlisten)
Mette Øllegaard (Alternativet)
Palle Bertelsen (SocialListen)
Pia Christensen (En Bæredygtig Randersegn)
Signe My Scharling Bernberg (Socialistisk Folkeparti)
Tine Vinstrup (Velfærdslisten)