danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Den våde sandhed!

Lørdag den 3. februar 2018.2018 vand eng

Omkring i landskabet møder vi mange marker og enge der oversvømmet. Typisk er drænrørerne ikke vedligeholdt eller de er underdimensioneret. Drænet jord med høj humus sætter sig også op til 1,5 - 2 meter. Intensiv dyrkning foregår på lånt tid!

Produktionsvirksomheder der vil overleve vedligeholder løbende deres produktionsapparat. Dette gælder åbenbart ikke dansk landbrug, som bogstaveligt talt først køre sit produktionsapparat i smadder - for bagefter at forlange at kunderne/skatteyderne skal betale for genopretningen.

Årtiers laden stå til i landbruget, har systematisk ødelagt naturens evne til at håndtere de stigende mængder nedbør.

Vandløb var golde vandmotorveje

Nu bruger landbrugsorganisationerne helt forudsigeligt situationen med de stigende regnmængder til at kræve åerne udrettet og udgravet. “Drømmen” er de "gode gamle dage", før der blev vedtaget vandmiljøplaner, genoplives. Nogen må gøre noget. Bare ikke landbruget selv.

Det er ikke et “moderne erhverv” værdigt.

Var landbruget ansvarlig blev produktionsarealerne vedligeholdt, dvs.:

  • Løbende vedligeholdt og fornyet drænene. Det anslås at mellem 400.000 og 500.000 ha landbrugsjord lider under dårlig vedligeholdelse af drænene. (Tal der er baseret på forskningsbaserede undersøgelser).

  • Undladt at ødelægge sin jord ved at presse den sammen med stadigt større og tungere maskiner. Den trafik har skadet jordens evne til at lede vandet bort. (Et forhold som landbrugets egne organisationer selv har erkendt er et gigantisk problem).

  • Været opmærksom på og taget hensyn til, at dræning af specielt humusholdig jord får jorden til at sætte sig. 1,5 - 2 meters sænkning er ikke ualmindeligt, og det resulterer i, at vandet skal løbe opad for at komme ud i vandløbet. De mange drænede ådale har en udløbsdato når det gælder opdyrkning. Hydrologien har påvist det i flere år.

  • Valgt at dyrke sorter af afgrøder, der er er robuste overfor oversvømmelser.

  • Taget konsekvensen af, at visse arealer ikke egner sig til intensivt landbrug og taget dem ud af brug. Ådalene og de lave enge er geniale til at opmagasinere vand. (Klimaforskerne har gennem flere år påpeget vigtigheden af, at ådalene skal kunne “holde” på vandet).

  • At udgravning af åerne og hæmningsløs grødeslåning blot sender “vand-aben” videre til den nedstrøms nabo og til byerne.

Landbruget må erkende, at de våde problemer er selvskabte

Landbruget og deres organisationer godt klar over ovenstående. Men erhvervet er hårdt presset på økonomien og burde derfor indgå i en konstruktiv dialog med det øvrige samfund. Kun i fællesskab kan der findes gode og kloge løsninger på problemerne.

Som det er nu skubber landbrugets organisationer problemerne over til skatteborgerne og erhvervet tager ikke eget ansvar. Ærgerligt, for Danmark har brug for et bæredygtigt landbrug og erhvervet har brug for samfundet.2018 skalsaa faarup

Skalsåen ved Fårup / Nørbæk. Efter et halvår med rekordstore mængder nedbør er ålejet fyldt og de lave enge er også fugtige. Graves åen bredere og dybere vil der i perioder med mindre nedbør ske en aflejring af sediment (mudderlag).  Ligeledes vil vandplanter som fx pindsvineknob, få øget vækst. Der vil skulle foregå gå en intensiveret og dyr grødeskæring og jævnlig opgravning i al fremtid.

 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér