danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Gudenåen: Selvforskyldt!

Lørdag den 9. november 2019.191109 ans gudenqq vandstand

Ans dæmningen fotograferet om middagen onsdag den 6. november 2019. Som fremgår er vandstanden sænket omkring 30 centimeter.

Den høje vandstand i Gudenåen er selvforskyldt!

Ans dæmningen fotograferet om middagen onsdag den 6. november 2019. Som fremgår er vandstanden sænket omkring 30 centimeter.

Den ekstremt høje  vandstand nedstrøms Tangeværket kan forklares forklares. Udover vi har haft rekord stor mængde nedbør her i efteråret, har Gudenåcentralen eller Tangeværket også lukket ekstra store mænger vand ud af den opstemmede Gudenå også kaldet Tange Sø. 


På en tur onsdag den 6. november kune jeg lidt overraskende konstatere, at Gudenåcentralen oven på en uge med næsten konstant nedbør, har sænket vandstanden i Tange Sø med omkring 30 centimeter. Altså er der lukket langt mere vand ud af søen end der er løbet ind. Helt sikkert en handling, der har resulteret i en ekstraordinær høj vandstand fra Bjerringbro og nedstrøms. 

Mere nedbør og højere vandstand som følge af klimaforandringerne, samt en øget grødevækst som et resultat af næringsstoffer fra især landbruget, giver forhøjet vandstand i Gudenåen. 

En vigtig del af løsningen må være fjerne opstemningen ved Tange, hvor Gudenåen har et fald på 10 meter.  

En fritløbende Gudenå er en forudsætning for opfyldelsen af Vandrammedirektivet. Den hurtigt strømmende Gudenå vil også give naturen og biodiversiteten et løft!

 Modsat vil en opgravning og uddybning af Gudenåen være den værst mulige løsning! 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér