danlendenosv

Udledninger og kontrol!

Mandag den 9. november 2020.201109 kontrolmalinger Vandmiljo Randers

Næringsstofferne fremmer væksten af alger og iltsvind. Bæredygtigt Landbrug, Venstre og Dansk Folkeparti arbejder tæt sammen på at flytte fokus fra den helt store udleder, landbruget!

Indlæg på byrådsmødet: Vil flytte fokus fra landbruget!

Venstre og Dansk Folkeparti har tydeligvis mere tillid til Bæredygtigt Landbrug end til Vandmiljø Randers.

Vandmiljø Randers der har Anders Burlund (LA) som formand og Katrine Fruelund, også fra (V) i bestyrelsen, fortager ellers målinger efter de nationale retningslinier. 

I Socialdemokratiet har vi tillid til Vandmiljø Randers og de målinger der udføres. 

Vi har et godt overblik over udledningerne, og som Venstre og Dansk Folkeparti har været med til at beslutte i byrådet i flere omgange, arbejdes der seriøst med at reducere overløb, bl.a. ved separere regnvandet fra det urensede brugsvand. For hver liter regnvand der separeres fra det urensede brugsvand, mindskes risikoen for overløb!

Med forslaget om kontrolmålinger, vil Venstre og Dansk Folkeparti bruge omkring 500.000 gode skattekroner til de såkaldte kontrolmålinger, der tydeligvis har et formål, nemlig at fjerne fokus fra landbrugets udledninger af næringsstoffer. 

Du kan læse mere om sagen her:

463 - MTU ***

Anmodning fra Niels Erik Christensen, Venstre, om at en sag fra miljø- og teknikudvalget behandles af byrådet - Venstre foreslår kontrolmålinger af Vandmiljø Randers' egenkontrol af udledning af spildevand

 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér