danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Hvad udad tabes, skal indad fanges

Mandag den 28. december 2020.201228 erhvervsfiskeri bundgarn

På trods af ålen er udrydningstruet og "Rødlisten" foregår der stadig et intensivt fiskeri med ruser og bundgarn. Politikerne kender til ålens status, men gør intet og udrydelsen af den facinerende fisk rykker nærmere. 

Debat: Kvotekonger og andre fiskere brokker sig over at langdistancefiskeriet efter Brexit reduceres.

Debat: Danske fiskeres adgang til langdistance-fiskeri er turet af Brexit!

De danske fiskere er tydeligvis ikke tilfredse med, at fiskeriet i det britiske farvand bliver mindre tilgængeligt. 

Efter at have støvsuget Kattegat og de øvrige indre farvande for den oprindelige store bestand af torsk, sej og fladfisk og efter at have ødelagt havbunden med muslingeskrab og bundtrawl, er man sejlet længere og længere væk fra de danske kyster for at fylde lasten – og bankkontoen. 

I dag findes de mest attraktive og givende fiskepladser ovre omkring de britiske øer. Langt fra dansk farvand, både målt i timer, kroner og co2-udledning. 


Sådan har det ikke altid været. Havet omkring Danmark giver fra naturens side optimale betingelser for en række eftertragtede fiskearter. Jeg behøver blot at nævne torsken, der de sidste tre, fire årtier er fisket totalt i bund og flere steder stort set er udryddet.

Vi er helt sikkert mange, der i stedet for at høre på brok og give skattekroner i støtte til de fiskere, der ikke længere kan berige sig i fremmed territorie, gerne så, at de nødvendige ressourcer i stedet blev sat ind på at genoprette fiskebestandene i vores egne farvande.

Det sidste, der må ske, er at fiskerne med fornyet energi og agressive redskaber vil øge deres fangster i danske farvande og sætte vores fiskearter under fornyet pres. Alt sammen af hensyn til kortsigtet økonomisk vinding.

Her er der tydeligvis brug for et bedre vandmiljø (altså færre udledninger af næringsstoffer og giftstoffer), genetablering af stenrev og områder med ålegræs. Der er brug for først et fiskestop for truede arter, og når bestanden efter en årrække er kommet på fode, skal vi have et bæredygtigt fiskeri uden bundtrawl og -skrab.  

201228 erhvervsfiskeri torsk

Mine seneste kystnære torsk er fanget i Øresund hvor det ikke er tilladt at benytte vod og skrabende redskaber - tankevækkende!

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér