danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Debat: Jagt og fiskeriforbud?

Onsdag den 6. januar 2021.210106 nature fisk forbud

Takket være lystfiskernes vandpleje og udsætninger kan der langs de fleste kyster og fjorde drives et rekreativt fiskeri efter ørred.

EU-komissionen har foreslået forbud mod jagt og fiskeri i Natura 2000 områder.

EU-Kommissionen vil udvide beskyttelsen af  naturområder: Kan ramme jægere og fiskere i Danmark

Beskyttede naturområder over hele Europa skal have bedre levevilkår.

Sådan lyder et nyt forslag fra EU-Kommissionen, som vil have et forbud mod rekreativt jagt og fiskeri i en række særligt beskyttede naturområder. Det skal beskytte biodiversiteten, altså planter og dyr i de pågældende områder.

Det er fuldstændig rigtigt, at vores natur, miljøet, fisk, fugle og planter har brug for beskyttelse, men at begrænse det rekreative fiskeri og den ansvarlige jagt, er ikke de rette tiltag. 

Hvis naturen i Natura 2000-områder skal have en hjælpende hånd, er det ikke den rekreative benyttelse, der skal begrænses. Tværtimod måske – i disse moderne tider er det værd at huske på, at mennesket altid har været en del af naturen – vi har altid dyrket jagt og fiskeri, og i vore dage er mennesket mere end nogensinde en ansvarlig partner i naturens kredsløb – i hvert tilfælde hvad den rekreative brug angår.

En langt større trussel end ovennævnte rekreative brug mod den sårbare natur og de truede dyrearter, er den kommercielle udnyttelse, herunder udledning af næringsstoffer indvinding af råstoffer ol. Netop fordi udnyttelsen er kommerciel, kan aktørerne ikke begrænse sig i grådighedens navn.

Modsat at være bæredygtigt er det intensive fiskeri efter den udrydningstruede ål eller fiskeri med selvfiskende redskaber i "flaskehalsområder" og på gydepladser. Samme gælder muslingeskraberiet eller eksempelvis fiskeri med bundtravl. 

Derimod er fiskeri efter fiskebestande der trives, som fx de ørredbestande som lystfiskerne igennem mange år har hjulpet til fremgang med udsætninger og vandløbsforbedringer. Disse, og andre, vil sagtens kunne tåle et fortsat reguleret fiskeri. Både fredningstider, mindstemål og begrænsninger i antallet af hjemtagne fisk er eksempler på en bæredygtig naturbeskyttende forvaltning udført af naturelskende mennesker og organisationer.

 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér