danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Kommunen og Gudenåen

Mandag den 8. marts 2021.210308 gudenaaen fri

Gudenåen opstrøms Tange: Da jeg mener at en fritløbende Gudenå bør være første prioritet, har jeg fremsendt følgende ændringsforslag.

Byrådsbeslutning om Gudenåen - forslag!

Håber naturligvis på at det kan samle et flertal

Kære byrådskollegaer,

Gudenåen: Da vi er flere, der ikke vil kunne stemme for en kunstig kanal ved siden af en kunstig sø, kan fremsendte indstilling (pkt. 106) om Gudenåens fremtid ikke støttes. 

Udover at der er tale om forslag, som måske ikke virker, og i det hele taget vil blive godkendt, er fx en spunsløsning langt fra det som flere og flere ønsker sig af naturen. Fx ligger laksens oprindelige gydepladser på bunden af vandmagasinet og i den nu afspærrede Tange Å.

Andre steder, bl.a. i Europa og USA er der nedlagt dæmninger og vandkraftværker der har udtjent sin eksistensberettigelse. I alle landene har befolkningen efterfølgende kunne glæde sig over et gensyn med den oprindelige natur med fritløbende floder.

Lokale foreninger som Langå Sportsfiskerforening, Hadsten Lystfiskerforening, Randers Sportsfiskerklub støtter en fritløbende Gudenå. Samme gør Danmarks Sportsfiskerforbund.

Da fremsendte forslag (pkt. 106) stilles som alternativ til byrådsmødet den 8. marts 2021 følgende ændringsforslag:

Punkt 106 (Ændringsforslag stillet af Henrik Leth)

Som første prioritet ønsker Randers Kommune en fritløbende Gudenå i den oprindelige å-dal skabt af istiden.

Denne løsning vil opfylde Vandrammedirektivet og løfte områdets natur værdig til glæde for nuværende og kommende generationer.

Gudenåcentralens bygninger og anlæg omdannes til museum og oplevelsescenter.

Kan der ikke opnås tilslutning til den naturlige genopretning af Gudenåen, anbefaler Randers Kommune et langt omløb der skal sikre opfyldelsen af vandramme direktivet i både Gudenåen og Tange Å.

Ingen ved dog hvordan et langt og kunstigt gravet omløb vil agere i forhold til omgivelser og fiskeliv. Ligeledes hvorvidt man overhovedet kan genskabe naturlige og stabile forhold, som tilgodeser vandmiljøet. Derfor er en fritløbende Gudenå som førsteprioritet.