danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Gudenåen: Har Lea omløb i hovedet?

Torsdag den 11. marts 2021. 210311 tange eastsiden skovSkal der som flertallet i byrådet ønsker det graves et langt omløb på østsiden af vandmagasinet (Tange Sø), vil gravemaskinerne skulle ændre disse istidsskabte ådals bakker for for evigt. God oprindelig natur skal ofres for et kunstigt åløb, der graves ved siden af den opdæmmede Gudenå.

Skal, skal ikke...

Lea Wermelin har på mange punkter vist sig at være en miljøets minister, med hjerte og ideer placeret det rigtige sted. Når det handler om Gudenåen håber vi dog ikke, at Lea Wermelin har et omløb i hovedet, men vælger at give Danmarks mest vandrige å sit naturlige tusindårige leje tilbage.

Vælger miljøminister Lea Wermelin den billigste og bedste løsning, tømmes vandmagagasinet ved Tange for vand, og Gudenåen indtager efter 100 års opstemning sit oprindelige åløb. 

Området kan så få status af Naturnationalpark, og de gamle bygninger omdannes til museum og oplevelsescenter. Lea Werlemin vil gå over i historien, og mon ikke vi er rigtig mange, der for at mindes hende, vil rejse en statue i området.

Vælges det lange omløb, skal der skønsmæssigt bruges mellem 300 og 500 millioner gode skattekroner. Til gengæld får vi og kommende generationer så en kunstig å ved siden af det opstemmede Gudenåvand. 

Hvad der heller ikke øger naturværdien i området er, at mange store gravemaskiner og motorsave i en længere periode totalt vil ændre de oprindelige skrænter, skoven og det ellers naturrige område. 

Og skal det lykkes at få laksen til at gyde med succes, vil der skulle udlægges flere tusinde tons sten, da laksen kræver gydegrus og sten i store mængder. Lastbil efter lastbil vil fra mange steder i landet skulle fragte bundmaterialet til den kunstige å. 

Dette på trods af at ingen, absolut ingen, ved, hvordan omgivelser og fiskeliv vil agere i forhold til et langt og kunstigt gravet omløb. Ligeledes, hvorvidt man overhovedet kan genskabe naturlige og stabile forhold, som tilgodeser vandmiljøet. Derfor er en fritløbende Gudenå en førsteprioritet.