danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Lavbund: Vælg de rigtige!

Fredag den 11. juni 2021.210611 lavbund kommuner

Kommunernes Landsforening mener at kommunern skal være med i beslutningen om hvilken lavbundsjorde der skal udtages af hensyn til klima og natur.

Hvilke lavbundsjorde skal udtages? 

Lavbundsjordene er, som navnet antyder, lavtliggende områder som fx ådale og inddæmmede fjordområder, der store dele af året næsten står med fødderne i vand. Når de skal udtages, eller fritages for almindelig dyrkning, og gives tilbage til naturen, gælder det selvfølgelig om at vælge de områder, der sikrer mest klima og naturværdi.

Hvis skatteborgernes penge ikke bare skal bruges til at købe den jord, som landmændene alligevel ikke længere kan dyrke, bl.a. fordi områderne gennem mange år er blevet drænet og efterfølgende er sunket sammen, giver det god mening, at vi som kommune udpeger de områder, hvor vi får mest klima og biodiversitet for pengene!

I øjeblikket foregår der drøftelser af landbrugets reduktion af C02, og der vil helt sikkert skulle udtages lavbundsjorde. Men hvorfor vente, og hvorfor ikke allerede nu byde ind med at udpege de lavbundsjorde, som det giver bedst mening at udtage?

Hvis ikke det sker, kan man forudse, at det vil blive de områder, der af forskellige årsager ikke længere er dyrkbare, som bliver udtaget. Det svarer lidt til, at man ikke selv vælger, men lader bonden gå alene ind i stalden og trække en gris ud. Hvis prisen er givet på forhånd, bliver det nok ikke den bedste gris.

Miljø og Teknik Udvalget er på forkant

Socialdemokraterne i Randers Byråd vil pege på at udtage de områder, hvor vi opnår mest med hensyn til CO2-reduktion og øget biodiversitet.

Partiet har på den baggrund anmodet forvaltningen om at udpege de områder, der bedst muligt opfylder ovenstående kriterier. På den måde er kommunen på forkant og rustet til med saglige argumenter at pege på de områder, der giver “mest afkast”, den dag det muliggøres politisk! 

210611 lavbund fjorden

Lavbundsjorde langs Randers Fjord der kun kan dyrkes ved afvanding og gødning. Hvad kan der opnås med hensyn til Klima og biodiversitet ved at fjerne digerne og slukke for pumperne?