danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Mariager Fjord trues af garn og gylle

Det er efterhånden er almindeligt anerkendt, at en god bestand af ørred tiltrækker gæstende sportfiskere fra nær og fjern. Naturen, gode adgangsforhold og en sund fiskebestand vil, hvis vi vil det, i fremtiden kunne bidrage langt mere til samfundsøkonomien end i dag!  
110606_mariager_garn_gylle

Ruser og garn i Mariager Fjord gør det mange steder umuligt for sportsfiskeren fiske lovligt. Derudover er garnene en trussel mod den unikke ørredbestand! 

Valget står mellem et anarkistisk redskabsfiskeri eller et veldrevet sportsfiskeri
Mariager Fjord, og for den sags skyld stort set alle vores kystnære fiskevande, trues at garn og gødning.

Når jeg en ganske almindelig lørdag morgen kan "kolliderer" med en en del ruser og tre garnkæder på hver et stykket over hundrede meter, på under en kilometer kyst, burde det være et "vink med en vognstang" til de politikere og turistfolk der siger, at de godt kan se at det ikke bidrager til fællessskabet, når vores havørreder fanges i garn og efterfølgende faldbydes sort.

Helt uansvarligt er også det intensive fiskeri efter den udrydningstruede ål, der forlængst burde være totalfredet!

Vil ikke finde sig i garn og ruser
Farvestrående pjecer og dyre annoncer viser ellers fjorden fra den mest idylliske side. Jeg har dog fra mange tilrejsende lystfiskere fået mange tilbagemeldinger om, "naturen er smuk", "det er en dejlig fjord", men hvor der det irriterende med alle de faststående redskaber.

Fra flere sider lyder det: Vi kommer igen når I har fået styr på den mange ruser og garn!
110606_mariager_garn_gylle_orred
En mindre ørred er ved at dø efter en langs nat kamp og kvælning i monofilgarn!

Det kan ikke lade sig gøre at tilbyde et veldrevet sportsfiskeri og samtidig havde en stort set uhindret adgang til fiskeri med garn og ruser.

Gødning og gylle
110606_mariager_garn_gylle_alger
Mariager Fjord er sårbar og tåler ikke store mængder næringsstoffer. Allerede sidst i maj er der god gang i opblomstringen af alger. Flere steder er der dog også observeret døde eller døende ørreder.

Vi husker sommeren i ´97 hvor fjorden kollapsede og stort set hele bestanden af fisk, muslinger, rejer og tanglopper døde.

Selv om der er foretaget mange miljørigtige tiltag, er fjorden absolut ikke uden for iltsvindsdøden. Fortsat udledes der, specielt fra landbruget, alt for store mængder gødning til fjorden, der ved etableringen af Overgård inddæmningen også har fået mindsket vandudskiftningen.

Så igen i år må vi krydse fingre for at vi får en kølig og blæsende sommer, der er eneste sikkerhed for at fjorden ikke igen lider iltsvindsdøden.
{jcomments on}