danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

1000_200_anemoner.jpg

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

Der er ofret et stort millionbeløb på renseanlæg og kloakering i byerne langs fjorden. Senest føres det det rensede byspildevand i en rørledning langt ud i Kattegat. Når vi fortsat skal opleve iltsvind peger pilen på landbruget, der siden Landbrugspakken har fået lov til at øge udledningerne af næringsstoffer!