I aktion mod ulovlige garn

Limfjordsforeninger går sammen i kampen mod ulovlige garn - har brug for din hjælp!  

 mariager-fjord-16-0-2012-1662

Der er brug for større fokus på det stigende problem med ulovligt garnfiskeri.

 

Der er vist ingen tvivl om, at det ulovlige garnfiskeri har nået et helt uacceptabelt niveau ved å-udløbene, i Hjarbæk Fjord og længere ude i Limfjorden. Derfor vil Ålestrup Lystfiskerforening og Viborg Sportsfiskerforening i fællesskab lave et overvågningsprogram, der kan hjælpe Fiskerikontrollen med at finde frem til problemerne i vores område.

Har du tid og lyst til at give en hånd med omkring dette vigtige projekt, hører foreningerne meget gerne fra dig. Du kan tilmelde dig via hjemmesiden her, eller du kan henvende dig til en fra bestyrelsen. Kontaktoplysningerne finder du øverst til venstre.

Nu er det ikke sådan, at deltagerne skal afsætte al deres fritid til projektet. Vi har tidligere holdt lidt opsyn med garnfiskeriet, og dengang blev deltagerne fordelt, så man var to mand på hvert hold, og hvert hold fik tildelt to uger i løbet af sæsonen. I løbet af ugen kører man sin runde et par gange - tidspunkterne bestemmer man selv. Ønsker man at køre alene, eller kender man selv en person uden for foreningen, man gerne vil tage med, er det selvfølgelig også helt i orden. Planen er, at vagtfordelingen bliver nogenlunde ligesådan denne gang.

For god ordens skyld skal lige nævnes, at det ikke er meningen, at vi skal ud og "lege" Fiskerikontrol, så der bliver hverken tale om at foretage fysisk kontrol af fiskeredskaber, eller at konfrontere eventuelle piratfiskere. Der er udelukkende tale om overvågning for at samle informationer til brug for Fiskerikontrollen