Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

2 comments

Hvad bliver der af ørrederne? 

Søndag den 27. november 2022.221127 skarv hviler Predation: Undersøgelser har påvist at ørredsmolten ikke i nævneværdigt omfang bliver ædt på sin vej ud i fjorden. Sommer og efterår trives de også fint, men i løbet af vinteren forsvinder ørrederne.... 

Trives og gror sommer og efterår - ædes i løbet af vinteren!

Undersøgelser har vist, at de ørreder, der ikke ender i maven på fiskehejre, mårhund, odder og andre predatorer, kommer rimeligt sikkert ud i fjorden. 

Det ser også ud til, at smoltene trives godt i fjorden det første halve år. 

I sensommeren og efteråret sker det jævnligt, at de unge ørreder tager vores fluer. 

Men hvad sker der med ørrederne i løbet af vinteren?

Vinteren kan være barsk for de mindre ørreder. Det gælder om at finde noget at æde, og det gælder om at undgå selv at blive ædt.

Desværre ser det ud til, at en meget stor del af ørrederne forvinder i løbet af vinteren.

De ørreder, der som smolt vandrede ud i fjorden om foråret, har i efteråret nået en størrelse på 35-40 centimeter. 

Med vores mindre strenge vintre burde ørrederne uden problemer kunne øge deres længde, så de ved premieren den 2. marts ville måle plus 40 centimeter.

Men! Ved premieren og i foråret, er de fleste af disse ørreder forsvundet. 

Mine teser

1) I vinterhalvåret er der et stort antal skarv i Randers Fjord. I inderfjorden og i havneområdet, har vi på en enkelt dag talt mere end fem hundrede fugle. 

Også længere ude i fjorden jagter de mange skarv de fisk, de kan finde. En skarv skal hver dag konsumere mindst 500 gram fisk, hvilket primært er ørred, da andre fisk som skrubber og aborrer er ædt i bund.

Så mon ikke en meget stor del af de mindre ørreder, der lever i fjorden inden vinteren, er blevet ædt inden foråret?

2) Jeg har de seneste år fanget en del småørreder med havlus. Undersøgelser har vist, at der kun skal få havlus til at tage livet af en lille ørred. Stammer den øgede mængde havlus fra havbrugene i eksempelvis udmundingen af Horsens Fjord?

3) Når der alligevel fanges store havørreder i fx Lilleåen skyldes det måske, at en del af smoltene herfra forlader fjorden til fordel for et mere maritimt liv i Kattegat. Disse ørreder lever mere spredt og er sikkert ikke så udsatte for predation, som de ørreder der forbliver i fjorden. 

221127 skrarv jagter

Ædegilde: Om i vinterhalvåret besøget fjorden, havneområdet og åen af et stort antal skarv. Når vandtemperaturen falder, samler ørrederne sig gerne i inderfjorden hvor saltkoncentrationen ikke er så høj.

221127 havlus

Havbrugene i eksempelvis mundingen af Horsens Fjord er måske årsagen til at flere, også mindre ørreder angribes af havlus. Få havlus på en lille ørred kan være dødeligt.

 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers