GEUS har nu kastet lys over jordskredet

Tirsdag den 23. januar 2024I forsommeren, efter at borgere og politikere havde konstateret forurening af Alling åen og begyndende jordskred, fik Nordic Waste rosende omtale i det kommunale og husdelsomdelte magasin.

Ny rapport afdækker jordskredsaktivitet ved Nordic Waste i Randers Kommune

 Konklusion:

  • At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
  • At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning - sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi - er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade.
  • At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskreddet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.

Hele rapporten fra GEUS kan læses her:
Ny rapport afdækker jordskredsaktivitet ved Nordic Waste i Randers Kommune

Kommentar

Rapporten fra GEUS afslører en dystre virkelighed, hvor forvaltningens nonchalante attitude og politikernes manglende respons har skubbet vores lokal samfund mod randen af en miljøkatastrofe. 

Trods klare advarsler og dokumentation valgte de at ignorere virkeligheden, hvilket nu har resulteret i et jordskred, der ikke kan tilskrives vejrets luner, men derimod menneskelig grådighed og ligegyldighed.

Det er ikke blot et spørgsmål om inkompetence, men om en grundlæggende mangel på engagement i at beskytte vores lokalsamfund. 

Advarsler fra bekymrede borgere og politikere er gang på gang blevet kvalt af arrogance og ligegyldighed, og resultatet er nu en katastrofe, der kunne have været forhindret.

GEUS' konklusioner er en larmende påmindelse om nødvendigheden af at lytte til ekspertise og handle proaktivt. At negligere alarmerende information og dokumentation burde ikke være en acceptabel praksis, hvis vi ønsker at bevare vores miljø og beskytte sundheden i vores lokalsamfund.

240123 nordic waste jph rigtige venner

Alt i mens kommunens og byrådsflertallet fatale fejl afdækkes, er der to der står sammen...

Læs også:

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers