danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Fjordforbindelse - en tunnel den bedste investering

Politikerne har  valgt at bygge en tunnel under Østersøen. Også i Randers vil en tunnel kunne løse trafikproblemerne...

 

bredningen_tunnel

Ro og naturoplevelser i Dronningborg Bredning. Så dan skulle det gerne blive ved med at være!

 

Brug for en aflastning af Randers Bro

Er enig med de fleste i, at en ny Randers Fjord forbindelse er en rigtig god ide, der kan styrke infrastrukturen og dermed erhvervslivet i Randers. Er også enig i, at et godt miljø og naturhensyn ikke nødvendigvis er i modstrid med et godt erhvervsklima?

Uanset politisk observans, ønsker alle kommuner at fastholde og tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser og skattekroner. De fremsynede kommuner har dog for længst erkendt, at erhvervsklimaet ikke blot handler om beton og infrastruktur.

Et godt miljø, muligheden for bynære naturoplevelser, kulturoplevelser, skoler og fritidstilbud af høj kvalitet, samt gode boligforhold, er sammen med en fornuftig trafikafvikling nogle af de vigtige forhold, der tilsammen gør kommunen attraktiv.

 

Bro skaber nye problemer

Når vi er mange, der syntes det er en rigtig dårlig ide at bygge en bro over Randers Fjord, er det hensynet til miljøet og de forringede muligheder for naturoplevelser, der tæller.

Bygges der en bro, som skitsereret i det foreløbige projekt vil det betyde:

 

-        Kraftig forøgelse af støjniveauet i området

-        Visuel forurening

-        Forringelse af levevilkårerne for fugle og dyr

-        Forurening

 

Derudover vil anlægget af dæmninger forringe muligheden for en fremtidig sammenhængende naturgenopretning med våde enge langs fjorden.

En lavbro vil desuden betyde, at der skabes en konflikt mellem den sejlende og den kørende trafik. Her er det ikke helt klart hvad brotilhængerne forestiller sig. Skal broen passes af en brovagt i døgnvagt? Eller er det planen, at broen automatisk skal åbne fx en gang i timen?  Enten er der bilkøer, eller også må den sejlende trafik vente.

Hvad mon dette betyder for Randers Havn som trafikhavn? Eller hvad med lystsejlerne, der efter arbejdsdagen vil slappe af med nogle timers sejlads på fjorden? Konflikter er oplagte!

 

Så hellere en tunnel

Modsat broen, vil en tunnelløsning kunne løse problemerne. Allerede inden de våde enge vil trafikken komme under jorden. Trafikstøjen vil være minimal, og området vil fortsat fremstå som et unikt naturområde, hvor de besøgende kan nyde solopgangen, udsigten over vandspejlet, samt fugleliv og rørskov.

Efter tunnelen er bygget, og der måske i samme forbindelse er nedlagt dæmninger og skabt våde enge i området, vil der ikke gå mange måneder, før end sporene efter anlægsarbejdet er slettet.

En tunnel vil efter sigende koste mere end en lavbro, men ikke mere end en højbro. Men for mig er der da heller ikke i tvivl om, at en tunnel i det lange løb og på alle områder vil være den bedste investering.{jcomments on}