danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Forår for dansk natur.

   Valget og Naphans....

valg_torben_hansen_bil

Mine politiske holdninger er næppe en hemmelighed. Her er det min gode gamle "FiskMobil" der i 2007 er i valgkamp til fordel for Socialdemokraterne og Torben Hansen

Der er en fryd at tage ud i den danske natur i disse dage. Fuglene kvidrer, solen skinner og der er forår i luften. Mange danskere benytter sig af de flotte danske omgivelser til at afkoble fra hverdagen og dele naturoplevelser med deres børn og familie. Men desværre er det ikke forår alle steder. Indsatsen for at bevare og udbygge dansk natur og miljø befinder sig nemlig i en isvinter og dér har den befundet sig de seneste ti år. Selvom træerne springer ud, lider den danske natur.

Naturen er trængt

Under en fjerdedel af Danmarks areal er nemlig naturområder. Mangfoldigheden i dansk dyreliv er på et historisk lavpunkt – selv den danske hare er nu truet mange steder. Kvælstof og fosfor fra gødning er hovedårsagen til de mange tilfælde af iltsvind, vi oplever hver eneste sommer. Vi finder sprøjtegiftrester i vores drikkevand og selvom luftforureningen, især i de danske byer, til tider er kvælende, er prisen på kollektiv trafik rekordhøj. En international undersøgelse placerede for nylig Danmarks miljøindsats på en 32. plads. Albanien ligger nummer 23. Sverige og Norge ligger helt i toppen.

Der er isvinter for den danske miljøindsats, men heldigvis er foråret også her på vej.

Brug for visioner og handling!

Socialdemokraterne har netop fremlagt visioner for en bæredygtig og mangfoldig dansk natur. Det er visioner som skal forbedre tilstanden nu og her, men, hvad der er mindst ligeså vigtigt, også sikre at dansk natur kan ses, høres, duftes og opleves i virkeligheden af de kommende generationer, og ikke bare skal ses på gamle fotografier.

Socialdemokraterne vil have en massiv udbygning af de danske skov- og naturområder. 5.000 hektar mere skov og 3.500 hektar mere naturområde i gennemsnit årligt frem mod 2020. De små pletter af natur i Danmark skal udvides og bindes sammen. En udvidelse af leveområder er nødvendig for at sikre, at Danmark i fremtiden har en mangfoldig dyre bestand i naturen.

Vandløb og frønne områder
20.000 km vandløb skal bringes i en bedre naturtilstand. Vandløb og søer skal ikke bare betragtes som vandafledning og kloakker for landbruget, men også som et levested for dyr og planter og åndehul for mennesker.

Socialdemokraterne ønsker et nyt danmarkskort, der ikke længere deler landet op i land- og byzoner, men i byzoner, produktionszoner og naturzoner. Det giver mulighed for bedre planlægning end tidligere og derfor også bedre kontrol over, hvordan fremtidens Danmark kommer til at se ud. Naturen skal også ind til byerne. Socialdemokraterne vil prioritere bynær skov højt og har en ambitiøs målsætning om, at alle danskere skal have maksimum 5 minutters afstand til grønne områder.

Økologi

Det er også vigtig for den danske natur at have mere økologisk og giftfri landbrug. Socialdemokraterne vil tredoble det økologiske areal frem mod 2020. Det gøres ved blandt andet at købe økologisk når staten køber ind. Det skaber arbejdspladser, det er en god eksportvare for Danmark og så er det godt for naturen.

En stor del af pengene til denne miljøsatsning har fremkommer i det fælles finanslovsudspil med SF. Derudover foreslår Socialdemokraterne blandt andet en forhøjelse af pesticidafgiften til at betale for sikring af vores drikkevand. Sådan sikrer vi at det er dem der forurener, der også er med til at betale regningen.

Med Socialdemokraternes nye naturvision kæmper vi for bedre, lysere og grønnere tider for naturen. {jcomments on}