danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Vandløb og fredning i Dronningborg Bredning

Helårsfredning på forkert grundlag!

Har igen skrevet til Natur Erhvervsstyrelsen...

tjaerby_baek_ned
Hverken bredden eller vandføringen i Tjæreby Bæk godtgør at der skulle være en helårsfredning ved udløbet i Dronningborg Bredning.

Fredningsbælter
Helårsfredninger, fredning fra 16. september til den 15. marts eller slet ingen fredning?

Jeg blev fornylig gjort opmærksom på, at der skulle være et helårsfredningsbælte i den østlige del af Dronningborg Bredning. Et efterfølgende opslag på fvm.dk bekræftede, at der ved Tjæreby Bækkens udløb er markeret et helårsfredningsbælte. 

Helårsfredning er en fejl!
Da ingen af vandløbende med udløb i Dronningborg Bredning har en vandføring eller bredde som berettiger til en helårsfredning, er den omtalte helårsfredning naturligvis en fejl som må rettes. 

Her siger reglerne, at hvis vandløbets munding er 2 meter eller bredere, er der et fredningsbælte på 500 meter, som gælder hele året. Hvis vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bredt gælder fredningsbæltet kun i perioden 16. september - 15. marts.

Brug for fiskeregler, ikke fredning
Jeg har i 2009 haft kontakt til ministeriet om fredningsproblematikken i Dronningborg Bredning. På vegne af Randers Kommune, Randers Sportsfisker Klub og Danske Fluefiskere, blev der foreslået en lempelse af fredningsreglerne. Efterfølgende konstaterede jeg at der var ændret på kortet over fredningsbælter, hvilket også blev lagt ind på www.brakvand.dk  

I stedet for fredningsbælter i et område der mere har karakter af et ferskvandsområde, lyder foreslaget på, at der gives en dispensation til stangfiskeri efter gedde og aborre i hele Dronningborg Bredning, dog således at området holdes fri for alt fiskeri i geddernes fredningstid fra 1. april til 15. maj. 

Kan dette forslag ikke imødekommes, skal vi opfordre til at den nuværende helårsfredning i Dronningborg Brednings østlige ende ændres så fredningen er i overensstemmelse med vandløbenes bredde og vandføring.

Området har i generationer været et populært fiskested, hvor det primært er fiskeriet efter aborre og til dels gedder der har interesse.

tjaerby_baek_nedstroem
Tjæreby Bæk nedstrøms landevejen. En fin lille bæk med en bestand af ørred
 
Se: 

http://brakvand.com/index.php/fisk-pladser/randers-fjord/119-dronningborg-bredning {jcomments on}