danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Adgangen til Katbjerg Odde igen i spil!

Lodsejerne ønsker området for sig selv og gør endnu et forsøg på at få vejen til Katbjerg Odde spærret...
katbjerg_Odde
Adgangen til en af de smukkeste og populære fiskepladser i Mariager Fjord er under pres! 


For et års tid siden blev der opsat ulovlige skilte om "adgang og kørsel forbudt". Sagen blev politianmeldt og skiltene fjernet.  Lodsejerne er utilfredse store forsøger igen, denne gang på lovlig vis, at forhindre adgangen til det statsejede område. 

Biolog Anders Hortsten fra Mariager Kommune oplyser, "efter et møde forleden ligger sagen nu hos Fredningsnævnet, der skal hjælpe med en tolkning af fredningsteksten. Herefter vil lodsejerne derude, inklusiv Naturstyrelsen, tage stilling til, om man kan enes om enten at lukke vejen helt for biler, eller om man vil lave en ordning, hvor der sikres mulighed for at køre ned til statens arealer".

Hvad det munder ud i er uvist, men så længe der ikke er opsat et af politiet godkendt skilt om lukning af vejen, har vi ret til at køre ned til fjorden.

Min holdning er, at skal vejen spærres for kørende trafik må det gælde alle inklusivt områdets garnfiskere og sommerhusejere! 


Læs også: Ulovlig skiltning ved Katbjerg Odde