danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Hvad gør vi nu?
 120611_bredningen_2_gedder
Dronningborg Bredning er først og fremmest kendt for fint gedde og aborre fiskeri. Desværre er der fejlagtigt etableret en helårsfredning ved den lille Tjæreby Bæk! 

Si'r nej til at ændre på fredning
NaturErhvervstyrelsen har nu besvaret henvendelsen om fredningsbælterne i Dronningborg Bredning. Desværre har man ikke taget hensyn til det faktum, at hverken vandføringen eller bredden af Tjæreby Bæk berettiger til helårsfredningen. Ønsket om i givet fald at give en dispensation for gedde og aborrefiskeri, er heller ikke imødekommet.

Der kan stadig fiskes i Bredningen, men på et begrænset område. 

Overvejer sagen
Da helårsfredningen som nævnt beror på en fejl, er det oplagt at gå videre med sagen. Men hvilken  initiativer der skal tages er under overvejelse! 

Læs svaret fra Naturstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen har undersøgt de forelagte spørgsmål, og det kan oplyses, at fredningsbæltet i den østlige del af Dronningborg Bredning er et helårligt fredningsbælte. Man må derfor ikke fiske i fredningsbæltet. Fredningsbæltet har siden 1996 været et helårsfredningsbælte, hvilket også er udmeldt på den officielle oversigt over fredningsbælter, da den i udløbet er over 2 meter.


120611_bredningen_fredning

 

 

Den lille Tjæreby Bæk løber ud i dette område. Bredden på mere end to meter i udmundingen, skyldes at der i sin til er gravet så der kunne ligge lille en jolle!


NaturErhvervstyrelsen skriver:
Der kan efter de gældende regler fiskes med stang efter gedder og aborrer i Dronningborg Bredning året rundt, bortset fra i de almindelige fredningsbælter, som findes i området. Der er en generel fredningstid for gedder i perioden 1. april til og med den 15. maj, og for aborrer i perioden 15. april til 31. maj.

NaturErhvervstyrelsen har forelagt sagen for DTU Aqua, der har vurderet, at der ud fra et biologisk synspunkt ikke er grundlag for at lempe fiskeriforbuddet ved fredningsbæltet. Fredningsbæltets funktion er netop at sikre vandrefisk fred ved overgangen fra salt- til ferskvand. Da der ikke er biologiske begrundelser for at ændre helårsfredningsbæltet, anbefales fredningsbæltet opretholdt.

Endelig giver bekendtgørelsen om fredningsbælter ikke mulighed for at tillade lystfiskeri i et fredningsbælte. DTU Aqua har vurderet, at der heller ikke her er biologisk dokumentation for at ændre reglen. Der kan derfor ikke gives en dispensation til stangfiskeri efter gedder og aborrer i hele Dronningborg Bredning.

Sammenfattende kan NaturErhvervstyrelsen derfor ikke imødekomme anmodningen om, at den nuværende helårsfredning i Dronningborg Brednings østlige ende ændres eller at der gives dispensation til stangfiskeri efter gedde og aborre i hele Dronningborg Bredning. Den givne lovgivning er i den grad er biologisk begrundet som minimumsbeskyttelse.


Læs: Vandløb og fredning i Dronningborg Bredning  {jcomments on}