danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

pontoon waves langkaster

Leif Christensen i sydsverige. Ørrederne kan godt lide uroligt vand og det giver god mening at kaste med vinden ind mod land.

Ponton design

Pontonernes udformning har stor betydning for bådens fremdrift og sejlegenskaber.

Lange cylindriske pontoner, der ligger højt på vandet, giver logisk nok en god fremdrift og fart.

Under fiskeriet, når fremdriften sker med svømmefødderne, er de lange pontonbåde til gengæld vanskeligere at manøvrere og vende med.

Modsat kan pontonbåde med meget korte pontoner vende på en tallerken. Men her går det så ud over fremdriften, når årerne er i brug.

Lange cylindriske pontoner er desuden mere vindfølsomme end de kortere.

Som altid skal der findes et kompromis!

Ved at udforme pontonerne så de er tykkest på midten og spidse i enderne, opnås der en båd, der er let at vende og dreje.

Men udover at konstruktionen giver båden god manøvredygtighed, sikrer de tilspidsede pontoner god stabilitet i dønninger og brænding.

pontoon waves mong thomas

Stelløse både

Pontonerne er designet som et U hvor højre og venstre side udgør hver sit separate kammer. Derudover er sædesektionen et separatluftkammer.

Den største diameter og den største bæreevne er koncentreret i forreste del af båden.

Volumen og dermed mængden af luft er mere end det dobbelte af hvad der er i de traditionelle både med to separate pontoner.

Bæreevnen er til gengæld høj, og der kan snildt pakkes udstyr til en længere ekspedition.

Konstruktionen betyder dog, at der er en del vand og vindmodstand, man dog ikke føler som et problem ved normal hastighed. Sættes farten op - trækkes der igennem på årerne bliver kun en lille del af kræfterne imidlertid omsat til fart.