Vand uden fisk!

Fredag den 10. januar 2020.200111 stevns self

Efter et par gode dage hos brormand hvor det blev fiskeri, fisk, god mad og snak, er det tid til at komme videre og snart hjem til Randers. 

Stevns  

Den ene dag kan der være bidelystne fisk, den næste kan du fiske i timevis uden at mærke det mindste. 

Vejret, vinden og vandstanden var ligesom torsdagen hvor jeg kontakt til 4 pæne ørreder. Jeg fiskede også med samme flue med med samme affiskningsteknik uden at der kom nogle ørreder i nettet. 

Det er charmen også selvom resultet på mange ture selvfølgelig godt kunne være bedre. 

På fredagens tur fiskede over en strækning på ca. tre kilometer.

Så kun en enkelt fisk "head and taile". Men selv om det var et godt stykke fra hvor jeg lå, satte jeg selvfølgelig kursen mod området. Fiskede intensivt i omkring en halv time uden resultat. Tænker at hvis brormand havde været der med sin spinnestang og sine lange kast, så kunne ørreden får serveret agnen lige efter den havde vist sig... Havde det så virket? 

Dagen startede med intens regn som kun i ganske få minutter gik over i støvregn. Vinden var der ikke noget af og temperaturen lå igen højt for årstiden, vel omkring de 7 grader. 

Bemærkede at der er ved komme gang i børsteormene, men det er selvfølgelig meget normalt for årstiden. 

200111 stevns flygear

På kysten foretrækker jeg en #5-6 stang og en line med synkende spids.  

200111 stevns havn

I baggrunden ses Køge og det lille havneanlæg hvor der er parkerings- og søsætningsmuligheder.