Helt 840 473

Når der er mad nok søger helten til overfladen og vi kan opleve et spændende og udfordrende tørfluefiskeri!

I strømvand

Helt 800 400

Helten (Sik) findes i mange af nordens elve. Findes typisk på strækninger med dybt vand og svagere strøm.

Helt på flue (Tange Sø)

Bedste fisketid - tidlig morgen!

Tidligere oplevede vi et fantastisk heltfiskeri på Tange Sø. Forholdene har dog ændret sig og helt fiskeriet ikek længere attraktivt.

De fleste foretrak morgenfiskeriet. Altså skulle man være på vandet og klar ved firetiden!

Om helten

helt ponton splitcane

Helten har et stort udbredelsesområde og kan træffes både i strømvand, søer og i brakvand.

- Helten (Coregonus Lavaretus) er som en af de første fisk indvandret til Danmark efter sidste istid. Helten er i dag udbredt over hele den nordlige halvkugle, der var dækket af isen under sidste istid.

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers