NYHEDER OG MENINGER OM VORES NATUR OG MILJØ

Svejstrup Bæk: Vandet er gråt - tilsyneladende ikke forurenet

Torsdag den 14. marts 2024.240314 svejstrup tjek trykvandSvejstrup Bæk: Vandet i bækken er gråt, men er det også forurenet? Flere kontaktede kommunen ved Martin Bjork Christensen og undertegnede som undersøgte sagen.

Forurenet overfladevand: Hvad er planen?

Onsdag den 13. marts 2024. 240313 nordic waste droneNordic Waste: Arven fra den "berømmede og bæredygtige virksomhed" vil i uoverskuelig fremtid være forurenet overfladevand der skal renses for ikke at ødelægge miljøet, vores grundvand og sundhed.

Nordic Waste's Jordskred: En uventet gave til Alling åens vandmiljø! 

Tirsdag den 27. februar 2024.240227 nordic waste alling aaNordic Waste: Inden jordskredet for alvor satte ind udgjorde det forurenede overfladevand en trussel mod vandmiljø og grundvand. Det gør det fortsat!

For en sund fjord med naturlige strandenge!

Torsdag den 22. februar 2024.240222 genskab fjorden raaby oddeRanders Fjord: Råby Odde er en af de få områder langs fjorden der ikke er inddæmmet og opdyrket. Ved at genskabe strandengene langs fjorden kan der opnås en stor reduktion af næringsstoffer samt færre skadelige klimagasser!

Beroligende... Men undersøgelse rejser spørgsmål

Onsdag den 21. februar 2024.240221 grundfjord mongNordic Waste: Første analyse af vandprøver fra Grund Fjord er opløftende, men giver også anledning til spørgsmål.

Nordic Waste og en mulig flytning af Allingåen

Mandag den 12. februar 2024.240212 kort allingaa vissingNordic Waste: Alling åen udgør en afgørende og værdifuld del af vores lokale økosystem. De seneste trusler mod åens velbefindende, såsom forurening fra Nordic Waste, har udløst bekymrende planer om at omlægge øvre del af Alling åen til Vissing Bæk og Lilleåen. 

Nordic Waste og forureningen af Allingåen og Fjorden

Søndag den 11. februar 2024.240211 nordic waste forurening Forurening: Vi er mange der frygter at den mangeårige forurening fra Nordic Waste har haft en stor og negativ indflydelse på fiskebetanden og miljøet i Allingåen og fjorden.  

Forår og fedtemøg: gyllen skal ud!

Fredag den 9. februar 2024.240209 gylleprederAlger og iltsvind: På trods af store mængder nedbør og våde marker og enge er der gang i spredningen af gylle. Alle ved, at gyllen der skulle nære marker og afgrøder under disse forhold ender i vores vandmiljø. 

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers