NYHEDER OG MENINGER OM VORES NATUR OG MILJØ

Nyt om Rena ørreden

Lørdag den 22. april 2023.230422 rena trout john bondRena Elven: Hvor bliver de helt store ørreder af? Det er i undersøgelser slået fast at Fisketrappen og Storsøen tiltrækker en del af de større ørreder!

Betragtninger om natur og skarv

Søndag den 9. april 2023.230409 skarv randers

Flere skarv, færre fisk: Skarven har tilpasset sig til den menneskabte natur og vores by områder og den dygtige fugl er ved at udrydde rødlistede fiskearter som stalling og snæbel. Alle andre fiskearter er også presset!

Vision for Gudenåen og Randers Fjord!

Onsdag den 5. april 2023.230405 visonen norrea gudenaaNaturgenopretning: Ved at give Gudenåen frit løb og genskabe strandengene langt Randers Fjord, vil der kunne skabes et sammenhængende naturområde, en øget biodiversitet, en reduktion af klimagasser, mindre kvælstof, færre oversvømmelser og bedre rekreative muligheder.

Spørgsmål om Nordic Waste

Søndag den 2. april 2022. 230402 nordic waste luft Nordic Waste og byrådet: Lokale og byrådspolitikere på tværs af politiske skel har sat fokus på den mulige forurening af Allinge åen.

Udplantning af Ålegræs

Mandag den 27. marts 2023.230327 aalegraes Ålegræs og stenrev: Ved at udplante ålegræs foredres miljøet i fjorden. Ålegræs optager også næringsstoffer og er godt for klimaet. 

Brug for en debat om naturen

Lørdag den 25. marts 2023.230325 randers politikereLokale polititere: Fra venstre Charlotte Broman Mølbæk (SF), Louise Brown (LA), Malte Larsen (S), Nick Zimmermann(DF) og Michael Aastrup Jensen (V) besvarede bl.a. spørgsmål om Gudenåen.

Randers Fjord: Gendannelse med mange fordele!

Mandag den 20. marts 2023.230220 diger randers fjordVed at genskabe de oprindelige strandenge kan fjorden opnå et bedre vandmiljø og biodiversitet. I tilgift kan der opnås en væsenlig nedsættelse af CO2-udledningen og en reduktion af risikoen for oversvømmelse af byområder. 

Allingeåen: Undersøgelse af mulig forurening

Mandag den 30. januar 2023.230130 nordic wasteUndersøgelse af Allingeåen opstrøms og nedstrøms den mulige forurening fra Nordic Waste. Den gode nyhed er, at der ikke har været en forurening som har været dødelig for livet i åen. Den dårlige nyhed er indikationer på en forurening med tungmetal. 

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers