Makrel på flue

Makrel Hanna Jernhatten

Makrelsæsonen starter i juni og slutter, hvis sommeren trækker ud sidst i september.

STRAM BREMSEN OG HOLD GODT FAST I STANGEN 

Makrellen er gram for gram nok vores stærkeste og mest stridbare fisk - god for både horisorintale og vertikale udløb...!  

PÅ DYBERE VAND, LIDT FRA KYSTEN

Har du adgang til en jolle, kajak, en flydering eller endnu bedre en pontonbåd er der særdeles gode muligheder for at komme tæt på både stimer, og de ofte lidt større enspænder eller strejfende makreller. 

GREJ OG FLUER

I sæsonen kombinerer jeg gerne lidt morgenfiskeri efter ørred med lidt efterfølgende makrelfiskeri. 

Så udover at klargøre ørredstangen medbringer jeg også en #7 stang monteret med en hurtig synkende hel-line monteret med et kort forfang. En Clouser Deep Minnow i klare farver og med lidt flash, vil være et godt valg.

Set-up’et vil i langt de fleste fiskesituationer giver dig mulighed for at præsentere fluen i forskellige vanddybder, helt ned til omkring syvmeter. 

clousers deep minnow 

Bob Clousers Deep minnow bundet på AHREXSA210 Bob Clouser Signature Streamer - altid et godt valg!

Makrel fluer

Klare farver og solide kroge...

FISKETEKNIK OG PLADSER

Er du så heldig at opleve makreller jage småsild eller tobiser til overfladen, er det bare at få fluen ud. Makrellen jager sit bytte i fuld fart og det kan være givtigt at indtage flueline i highspeed. I nogle tilfælde vil ”træk og synk” indtagning dog være mest produktivt!

Men oftest, er der ikke synlige makreller i farvandet og det kan godt virke lidt uoverskueligt at ligge et par hundrede meter fra land og kaste, tilsyneladende til intet… 

Har du inden turen tjekket et kort med dybdekurver, har du også en god fornemmelse for bund og vanddybder.  Har du også en dybdemåler, som fx min handy Plastimo Echotest måler, kan du præcist finde de områder med skrænter og undersøiske rev og gerne en vanddybde på mellem 5 og 10 meter. 

Det er her jeg fisker! 

Makrel Henrik Aarhusbugten

Morgenfiskeri. Startede med at jage lidt ørreder. Da solen kom op blev det til en portion makreller!

AFFISKNING OG STREJFERE

Jeg starter med et  15 - 20 meter kast og lad fluen synke. 

For at holde kontakt med fluen, og linen stram padler jeg lige så stille med fødderne - ikke hurtigere end der netop er kontakt til fluen!

Fluen vil nu livagtigt ”svæve” lokkende ned gennem vandsøjlen. Mærker du bunden speedes der lidt op. Dørg fluen 20 – 25 meter inden indtagning og et nyt kast! Ved denne affiskning får du fluen præsenteret i hele vandsøjlen.

Er der ikke gang i makrellerne afsøges et større område. 

Efter at have kastet, trækker jeg resten af fluelinen af hjulet. Stangen  lægges nu så den hviler på min svømmefod. Fluelinen holdes i hånden og jeg begynder at ro langsomt. Bevægelserne fra arbejdet med årerne, gi’r fluen liv. 

Ro 20 - 30 meter og hold så en pause. Når du finder et område med makreller cirkler du rundt her. 

Det er min erfaring at de makreller der fanges uden for stimerne, for det meste er de største og stærkeste!

Makrel to taske grej

Fiskede efter ørreder tæt på kysten da en makrelstime der jagtede tobiser viste sig!

OPBEVARING

Makreller er en herlig spisefisk, men de skal ikke længe i varmen før en de bliver kedelige. Så når der skal “fiskes til spisebordet”, er det en rigtig god ide at udtage indmaden umiddelbart efter at makrellen er landet. De færreste har mulighed for at medbringe is, men rensede makreller pakket ind i vådt håndklæde kan godt holde sig selv på en varm sommerdag! 

Makrel tre mosquito

Så er der næsten serveret...

Lidt om makrellen

Gram for gram er ligger makrellen i top hvad angår styrke, hurtighed og fight.

Efter nogle år med få makreller, ser det nu ud til at bestanden i vores lokale fiskevande er i fremgang

  • Kendetegn: Makrellen har en kompakt, muskuløs og torpedoformet krop. Mellem bageste rygfinne og halen, samt mellem gatfinnen og halen, findes et antal små finner. Farven på ryggen er lysegrøn med mørkegrønne uregelmæssige tværstriber. Har ikke svømmeblære. Makrellen skal holde sig i konstant bevægelse!
  • Størrelse: Op til ca. 65 cm og 3,5 kilo. Typisk er de makreller der kikker forbi Randers Fjord lidt mindre end dem vi møde på den åbne kyst.
  • Udbredelse: Findes i Sortehavet, i Middelhavet samt i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til Island og Nord-Norge. Findes desuden i store dele af Østersøen.
  • Biologi: Pelagisk stimefisk, som kan optræde i enorme stimer. Makrellen overvintrer stående passivt på dybt vand, og for de makrel, der optræder i danske farvande, sker dette to steder, i den nordvestlige Nordsø samt vest for Irland. Makreller, som overvintrer, er generelt meget fede, og hen over øjet har de ofte et tykt uklart geleagtigt væv. Forskerne er nu sikre på, at der er tale om to forskellige bestande af makrel i danske farvande. Den ene bestand kaldes nordsømakrellen, og fisk herfra overvintrer i den nordvestlige Nordsø og gyder i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Den anden bestand kaldes vestmakrellen. Den overvintrer vest for Irland, og gyder syd og vest for De Britiske Øer. Vestmakrellen gyder i maj-juni måned, mens nordsømakrellen gyder i juni-juli måned. Gydningen sker om natten, hvor hunnen gyder op til 1 million små (1 mm) æg. Æggene gydes nær overfladen, og her flyder de, indtil de klækker i løbet af en uge. Væksten er hurtig det første år, og næste sommer måler de 1-årige ungfisk allerede ca. 20 cm. Ved en længde på 30 cm og 3 år gammel bliver makrellen kønsmoden. Efter gydningen vandrer de voksne makreller vidt omkring bl.a. til Østersøen. I løbet af efteråret vandrer alle disse voksne nordsømakrel dog ud mod overvintrings-pladserne igen. Makrellens føde er variabel. Den æder en del småfisk, men kan ved hjælp af et tæt gællegitter også si små krebsdyr fra havvandet. Ynglen lever udelukkende af små krebsdyr og fiskeyngel. Da makrellen mangler svømmeblære, kan den uden problemer med trykændringen hurtigt dykke dybt eller stige højt i vandsøjlen. Dette udnytter den, når f.eks. en stime sild jages mod overfladen. Sildene tåler ikke trykændringen særlig godt, og de bedøvede sild er et let bytte!© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers