Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Simested Å

I Simested å kan du opleve rigtigt store havørreder og til tider et fint bækørred fiskeri. Bl.a. er der i den nedre del af åen en rimelig klækning af Emphemera Danica.

Ålestrup Lystfiskerforening

Der er orden i sagerne både når det gælder fiskerettigheder og parkering!

 

En fiskerig ·å·, en enestående natur, en dynamisk forening, og et godt samarbejde med lodsejerne og de lokale myndigheder, er nogle af de vigtigste forudsætninger for, at både lokale og tilrejsende lystfiskere fortsat kan svinge fluestangen og vel og mærket ha' gode chancer for fangst af både bækørred og havørred, der efter "naturmetoden"  er født og opvokset i ·åen.

Fra udspring til udløb

Simested å ·har sit udspring ved Ravnkilde i Himmerlands centrum. På sin vej gennem ·ådalen til sit udløb i den syd·østlige del af Hjarbæk Fjord udlignes et fald på 44 meter. I lighed med næsten alle andre danske ·åer, er der også· "pillet" ved Simested å. Opstrøms Aalestrup by, er ·åen sine steder temmelig udrettet. Men fortidens vandalisme - som dog endnu ikke helt er lhistorie alle steder - fik dog heldigvis ikke lov til at blive gennemført nedstrøms ·Aalestrup. Her er ·ådalen nu fredet.

Det er store vandmængder som til stadighed løber igennem Simested å. Der er dels nedbør, som via grøfter og dræn ledes i ·åen. Men det er især  grundvand, som i store mængder og langs det meste af åen "presses" op gennem jordlagene og dermed sikre åen en konstant frisk vandtilførsel med en, for ørrederne, komfortabel temperatur. Den store mængde trykvand, er også·årsagen til, at man på flere strækninger nærmest bevæger sig på "gyngende" grund.

Simested å har kun få mindre tilløbsbække. Langt den meste ørred gydning foregår i hovedløbet og her igen mest udpræget på den fredede strækning, fra Aalestrup by og nedstrøms gennem den uregulerede å-strækning.

Forår ved Hvilsom

Godt tryk på vandet. Vi er ved Hvilsom på den øvre strækning hvor vi fra marts måned kan opleve klækninger af Bäetis Rhodani og forskellige slørvinger. 

En forening med visioner

Der skal en velorganiseret forening til at holde sammen på· mere end 25 km å. Foreningens fiskevand strækker sig næsten uafbrudt, fra Stenild lidt vest for Hobro til Skinders Bro, ikke langt fra Mõldrup. Herfra og til udløbet i Hjarbæk fjord er det Viborg Sportsfiskerforening, som har lejet det meste fiskevand.

Aalestup Lystfiskerforening har igennem årene, på bedste vis magtet den administrative og praktiske opgave, ved bl.a. at lægge vægt på et godt forhold til lodsejerne og konstant tale åen og fiskenes sag.

Det er Aalestrup Lystfiskerforening der administrerer udsætningsplanen og fiskeplejen i Simested å.

Foreningen råder over et klubhus "FISKEHYTTEN" som medlemmerne i stort omfang har istandsat og selv vedligeholder. I "FISKEHYTTEN" er der en ·åben varme/hyggestue, samt et mødelokale som kan rumme omkring 100 personer, som blandt benyttes til den årlige åbne fluebindingskonkurrence.På området er der også opstillet hytter som kan lejes. 

Aalestrup Lystfiskerforening nyder stor anerkendelse i lokalsamfundet og har tætte kontakter til kommune, handel og erhvervsliv. Man er her meget opmærksomme på, at ·åen, fiskeriet og foreningen tiltrækker omsætning og fortsat dynamik til området...Lystfiskeriet er positivt synliggjort.  

Vild ørred

Syntes bare at de vilde bækørreder er utroligt smukke!

Fiskene

Simested å har en stor naturlig stamme af selvreproducerende bækørreder og en enestående havørredstamme der, hvis garnene undgåes, giver en god opgang af  m e g e t  store fisk. Men på disse kanter gå's der, når det drejer sig om fangster, meget stille med dørene. Det er dog ikke nogen hemmelighed at der hvert ·år fanges opgangshavørreder i nærheden af de 10 kg.

Bækørrederne, hvoraf der i følge  lektor Jens Ole Frier, er bestand på omkring 500 over 35 cm, er jævnt fordelt i hele åen. De fleste havørreder fiskes og fanges nedstrøms Aalestrup by, hvor der bevisligt er chancer overalt. Selvfølgelig er der også regnbue·ørred i ·åen, selv om det i de seneste år er færre (dambrugene er blevet bedre til at undgå rømninger)

En gang imellem fanges der imidlertid flotte forvildede eksemplarer af disse regnbueørreder, ligesom der også fanges helt. Men for langt de fleste er det havørreden, der er det mest eftertragtede bytte.

Der kan med held fiskes døgnet rundt. De fleste fisker dog om aftenen og først på natten, hvor ·ørreden vandre og knap er så sky. Imidlertid har jeg og flere af mine fiskevenner, bl.a. legendariske Preben Torp Jacobsen, Jesper ·Østerbye, Johan Petersen og Hardy Iversen, mod alle odds, på varme sommerdag med høj sol fanget, men også mistet opgangsfisk

De fleste sværger til mørke/sorte fluer fra str. 10 og opefter. Des bedre vejr og jo mere lys, des mindre fluer. Der fiskes traditionelt d.v.s. at fluen kastes skråt nedstrøms mod den modsatte brink, for derefter med strømmen, at blive ført mod egen brink. Udfordringen ligger her i at få· fluen til at fiske mellem de store grødepuder og i strømrenderne tæt på eller under brinken.

Simested4

Egons Bro i Hvilsom Enge 

Tørflue, nymfe og genudsætning

Udstyret med let fluestang, en god æske tørfluer og nymfer, samt selvfølgelig en god madpakke og et par kolde pilsnere, er der næsten altid mulighed for en virkelig oplevelsesrig fiskedag ved åen. Kommer du på det rigtige tidspunkt er der overalt en mængde insekter og masser af ringende fisk. Når det gælder dette fiskeri kan jeg varmt anbefale, at der fiskes med modhageløse fluer. Vi bliver heldigvis , flere og flere som konsekvent genudsætter bækørrederne. Denne praksis har på flere strækninger bevirket, at det ikke mere er en sensation, med en rødplettet vildfisk på over 40 cm. Når det gælder vores stationære vildfisk som stalling, bækørred og gedde er C&R en forudsætning for det kvalitetsfiskeri, vi eller elsker så højt!

Sommerfiskeri nedstrøms Aalestrup

Sommerfiskeri på den uregulerede strækning nedstrøms Aalestrup

Der slås grøde!

Et irriterende syn når man nu havde set frem til nogle gode timers tørfluefiskeri...

Aalestrup Lystfiskerforening På hjemmesiden kan du bl.a. læse fangstrapporter, om grødeskræring, m..v.

{jcomments on}

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers