Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Kiselalger og forårsfornemelse

Lørdag den 25. marts 2023.230325 milldam.grejSøen: Nød det kølige og tidlige forår med det lette fluegrej og nogle kåde ørreder.

Med nymfen fisket dybt!

Det er flere år siden jeg har benyttet mit lille hjule fra RST. Linen sidder også permanent på hjulet, så den skulle lige strækkes for at gøre sig på dagens fiskeri.

Den røde glente var måske lidt nysgerrig... I længere tid svævede den smuke fugl over bakkerne tæt på mig. 

Fik motionerede et par fine ørreder inden leh lidt i tolv pakkede grejet sammen. 

Kiselalger

Når foråret kommer og vandtemperaturen stiger, øges lyset og næringsstofferne i vandet, hvilket kan føre til en hurtig vækst af kiselalger. Det er det vi oplever i fjorden og i vores søer.

Når kiselalger blomstrer, kan de skabe store mængder biomasse, der fungerer som en fødekilde for andre organismer i økosystemet, såsom zooplankton og fiskelarver. Men hvis mængden af næringsstoffer er for høj, kan det føre til en overvækst af kiselalger, der kan føre til algeblomster eller "røde tidevand", der kan have negative virkninger på vandkvaliteten og andre organismer i økosystemet. Det er det som vi oplever bl.a. i Mariager Fjord. 

Derfor er det vigtigt at niveauet af næringsstoffer i vandet ikke er for højt. Er dette tilfældet kan der ikke for at opretholdes et sundt økosystem.

Desværre er foråret lig med spredning af en stor mængde gylle på markerne. Når vi samtidig oplever et forår med store mængder nedbør som i år, vil algerne mange steder vækste og give problemer. 

 230325 milldam

Der tilføres få næringsstoffer til søen så opblomstringen af kiselalger er ikke ødelæggende....

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers