Rugaard Strand

djursland rugaard vadefisker

Sommerfiskeri efter kystnære multer. 

Yderkysten byder på det hele! 

Rugaard Strand - åben strand og gode chancer for makrel, ørred, multe og måske igen torsk? 

Går du sydover mod Jernhatten, kommer du snart ind i et område med lerskrænter og en del "trykvand", altså ferskvand der strømmer fra den lerede bred og blander sig med det salte.

Dybdekurverne betyder også at der fra midt i juli er gode chancher for at møde stimer af trækkende og fødesøgende makreller!

Parkering: Der kan parkeres ved Campingpladsen eller endnu bedre på campingpladsen (efter tilladelse eller som campist). Dette er også et must hvis du skal have pontonbåden i brug! 

Vadefisker: Der kan fiskes både nord -og sydpå.

Pontonbåd eller flydering: Der er kun få meter til havstokken.

Bundforhold: Blandet store og mindre sten sand, muslinger, ålegræs. Visse steder er der temmelig dybt tæt på land.

Vind og vejr: Skal helst skal være svag eller komme fra det vestlige hjørne. 

Sæson: Kan fiskes hele året. djursland rugaard coast

Stranden syd for campingpladsen. Længere nordpå finder du Glatved og Havknuden. djursland rugaard vegetation

Dybt vand, strøm og en utrolig smuk kyst med skrænter og skov.

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers