danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Fulgsø - Ebeltoft Vig

djursland fulgsoe

I baggrunden ses Fulgsøklinterne.

Parkering: Du kan køre ind i det fredede område og parkere relativt tæt på stranden. 

Vadefisker: Der kan fiskes i begge retninger.

Pontonbåd eller flydering: Da du skal ned af skrænten, foretrækker de fleste at søsætte ved "Drevet". Indkørsel fra Olaf Ryesvej. 

Bundforhold: Blandet med sten sand, muslinger, ålegræs. Visse steder er der temmelig dybt tæt på land

Vind og vejr: Pladsen giver lidt læ når vinden er i det vestlige hjørne.

Sæson: Kan fiskes hele året.  

Under Fulgsøklinterne har jeg i tidens løb haft godt fiskeri efter torsk. Ved godt at kysttorskenes dage måske er talte, men måske bliver det godt igen?

djursland fulgsoe fjaesing

I "gamle dage" kunne vi fange mange fine kysttorsk langs yderkysten på Djursland. Torsken er væk og i dag har fjæsingen overtaget kysttorskens pladser og fødeemner.

 Kort over området

1000_200_brown_trout_net.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers