danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Kalø Vig

djursland kaloe ruinen hl fisk

Massive udsætning og et stort arbejde med at optimere områdets gydevandløb, er baggrunden for at vi i Århusbugten har gode muligheder for at fange ørreder, stort set hele året.

På venstre side af odden fiskes der over et område med masser af mulinger og blæretang. I baggrunden ses forøvrigt Kalø Slotsruin.

Vades og fiskes der i retning mod Ruinen, kan der fiskes og vades et godt stykke ud.

Parkering: Der er gode parkeringsmuligder 

Vadefisker: Vadevenlig fast bund med enkelte sten og tangpletter 

Pontonbåd eller flydering: Der er kun få meter til stranden.

Bundforhold: Relativt lavvandet område med ålegræs, lisdt sten og små banker af blåmuslinger. 

Vind og vejr: Pladsen er ikke speciel vindfølsom. 

Sæson: Bedste fiskeri i det kølige halvår. Specielt vinter og forårsfiskeriet kan anbefales. djursland kaloe ruinen bugten

Det lavvandede område opvarmes af forårssolen. I området er der mange børsteorm.djursland kaloe ruinen

Varieret bund med tangpletter og blåmuslinger.

djursland kaloe vinter

Kun isen kan sætte en stopper for fiskeriet. 

1000_200_brown_trout_net.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers