danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Om Havplanen

Onsdag den 12. maj 2021.210512 havplan maritim nationalpark

Kønt på overfladen - dødt på bunden... Vores fjorde og Kattegat fortjener bedre. Havplanen skal rette op årtiers ødelæggende overgreb som bundtrawl, muslingeskrab og udledning af nærinsstoffer!

En god havplan skal have fokus på miljø og mennesker –ikke primært på råstoffer og vækst

Af byrådsmedlem i Randers, Henrik Leth (S) og folketingskandidat i Randers, Iben Sønderup (S)

Danmarks havplan er lige nu nu i høring. På en politisk workshop blev vi, i godt selskab med en række politikere og eksperter fra de østjyske kommuner, informeret om planen.

I sin nuværende form er havplanen desværre ikke en plan for miljø og biodiversitet, som man måske kunne tro og håbe på. Nej, havplanen fungerer snarere som en slags ”kommuneplan for havet”, idet den skal sætte rammerne for udnyttelse og aktiviteter på havet. Det gøres ved at foreslå, hvordan havets forskellige områder kan udnyttes bedst muligt.

I udkastet til havplanen er der fokus på råstofudvinding, kommercielt fiskeri, muslingefarme og energianlæg. Og sandelig om ikke der fortsat er plansat mulighed for at oprette flere af de storforurenende havbrug, bl.a. ud for Djursland. 

Hvad der derimod ikke vægtes højt i havplanen, er vores kyster, naturen, turismen, de rekreative værdier samt vores spændende og sårbare indre farvande, herunder Randers Fjord. Disse vigtige områder tages kun i mindre grad i betragtning. 

Som borgere og politikere mener vi, at havplanen i langt højere grad skal have fokus på natur, godt vandmiljø og biodiversitet, herunder de trængte bestande af ål, torsk, sej og fladfisk m.fl. 

Forslaget om en Kattegat Nationalpark falder i god tråd med ovenstående og er afgørende for en havnatur i balance og dermed også for, hvordan vi kan bruge havet på en bæredygtig måde til gavn for flest mulig

210512 havplan aarhus bugten

I bl.a. Aarhus bugten var der helt op til årtussindeskiftet en god bestand af bl.a. torsk. Efter et par trawlere kom forbi, var det slut! I dag er stort set alle bundlevende fisk væk. Bestanden overlevede ikke overfiskeriet!

Se videoen vi optog ved Udbyhøj Lystbådehavn i udmundingen af Randers Fjord!

Læs mere her: https://gylle.dk/nyt-samarbejde-om-maritim-nationalpark-paa-tvaers-af-kattegat/