Formiddag i Villestrup

Torsdag den 14. juni 2018. 180614 villestrup big fly

Fiskede både med imitiationsfluer og med de store tørfluer, der ofte kan friste en opgangsørred fra fjorden. 

Ville lige tjekke om der var liv i Villestrup å. Måske det iltfattige vand i fjorden havde "presset" et par ørreder op i det kølige iltrige åvand?

Villestrup Å er en sen starter og efter en vinter med en længere periode med is på fjorden og vinterbesøg svaner og ænder, er grøden helt i bund. 

Uden grøde er vandstanden lav. 

Havde håbet på lidt klækning, men så desværre ikke en eneste døgnflue, ej heller i nogle af de spinnevæv jeg undersøgte tæt på åen og ved broen.. 

Fiskede først blindt med en tørflue og havde da også flere tilbud og to mindre bækørreder i "hånden".

Kortede derefter forfanget af og bandt en af mine store provokationstørfluer på. Affiskede lidt huller og kanter, men så ikke noget til opgangsfiskene. 180614 villestrup brown trout

Så kun få ørreder tage insekter på overfladen.

180614 villestrup landskab

Den smukke ådal er altid et besøg værd.  

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers