Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Tørt og vejrskifte

Fredag den 10. september 2021.210910 villestrup trout

Efter et længere ophold i fjorden er ørrederne både velnærede og smukke.

Formiddag, dis, opklaring og overskyet!

Med budgetforhandlinger og et kommende valg til byrådet, er der nok at tage sig til. 

Fredag formiddag var dog ledig og jeg valgte at sætte kursen mod nord. Ville fiske lidt tørt i den lille å. 

Ankom ved nitiden og fik hurtigt trukket i waders og klargjort #6 stangen. På forfanget havde jeg bundet en stor busket tørflue. Mange benytter til dette fiskeri de udmærkede skumfluer, men da bredvegetation og vandplanter fylder godt foretrækker jeg den store godt hacklede tørflue, der bedre holder sig fri af græs, siv og lignende. Fiskemæssigt tror jeg de forskellige fluer har samme apeal. 

Startede med at gå en god kilometer nedstrøms. Fiskeriet foregår ved at jeg kaster fluen opstrøms over mulige standpladser...

Havde til at starte med en ørred der gik efter fluen uden at blive kroget. Et halvthunrede meter længere opstrøms var der igen bud efter fluen. Denne gang måtte en ca 40 centimeter smuk ørred en tur i nettet. Sluttede med at en ørred på 45 centimeter tog fluen som jeg ikke kunne se som følge af den høje kantvegetation. Hørte at fluen blev inhaleret og mærkede snart at ørreden var kroget.  

Fiskede godt en halvtime mere inden turen gik retur mod Randers og eftermiddagens opgaver. 

Ørrederne svømmer stadig i åen. 

210910 villestrup henrik leth

Polbrillerne er en vigtig del af udrustningen når der skal spottes fisk i den klarvandede å. 

210910 villestrup small river

Dagen startede med lidt dis, så kom solen og snart blev det overskyet.

210910 villestrup trout water

Ørreden har taget den store tørflue og er nu på vej ind mod nettet.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers