Alger i Glenstrup Sø

Onsdag den 2. september 2020.200902 Glenstrup alger sigtbarhed

Har fisket rigtigt meget i Glenstrup Sø siden jeg midt i 70'erne flyttede fra Frederiksberg til Randers. Aldrig har jeg oplevet så mange alger!

Grøn på den dårlige måde

Der er noget der er helt galt.... 

Glenstrup Sø er kendt som en klarvendet og fiskeri sø. 

Da vi måtte udsætte ørreder kunne opleve at fange de flotteste velproportionerede søørreder. Det er også i Glenstrup Sø at Torben Pedersen fra Randers i sin tid fangede en pragtørred på 7,5 kilo. Udover ørrederne husede søen en god bestand af ål, helt, aborre og gedder. Smelten, en mindre laksefisk som udgjorde en stor del af rovfiskenes fødegrundlag, trivedes også i Glenstrup Sø. 

Men tiderne ændre og det er ikke altid til det bedre! 

Glenstrup Sø er en del af Skalsåsystemet. Sammen med overfladevand fra bl.a. Fussing Sø, Tjele Langsø, Klejdrup Sø levere oplandet og Glenstrup Sø vand til åen der munder ud i Hjarbæk Fjord. 

Limfjorden er hårdt belastet af næringsstoffer, alger og hyppige iltsvind. 

For at mindske udledningen af næringsstoffer begyndte man i slutningen af 80'erne at kloakere alle husholdninger omkring Glenstrup Sø. I stedet for at sive ud i søen blev vandet pumpet til renseanlægget i Hobro, hvor det så blev renset. 

Søen blev mere og mere klarvandet indtil for få år siden. 

Om det er landbrugspakkens lempelser, eller om der har været læk fra gylletanke eller lignende, skal jeg ikke kunne sige. En ting tør jeg dog godt lægge hovedet på blokken for: Nemlig at Glenstrup Sø i dag modtager langt flere næringsstoffer end nogensinde tidligere. Aldrig har jeg oplevet så mange alger!

Fiskeriet

Ikke overraskende blev det ikke til et fiskeri som jeg tidliegre har oplevet det. Et par mindre gedder blev dog fristet af fluen, og nogle aborre der jagede i overfladen var fiskemæssigt dagens højdepunkt. 

Du kan læse mere om mine oplevelser og fiskeriet i Glenstrup Sø her: https://brakvand.com/fisk-pladser/glenstrup-so-93057

Myndigheder og presse

Et link med dette opslag med billeder og video sendes til Mariager Fjord Kommune og Aalborg Stifttidende. Håber der er ansvarlige myndigheder der undersøge forholdende nærmere. 

200902 Glenstrup geddeflue

Prøvede forskellige fluer på dagens tur. 

 200902 Glenstrup gedde

En af dagens små, men smukke gedder.  

200902 Glenstrup vindstille 

Da jeg ankom var der vindstille og søen lå blank og dækket af grønalger!