Glenstrup Sø - hvor kommer næringsstofferne fra?

Mandag den 23. oktober 2023.231023 glenstrup henrik lethGlenstrup Sø:  Efter nogle dage hvor vinden for alvor havde fat, bød mandagen på fint fiskevejr. Kørte til søen og fiskede nogle timer i vestenden.

Alger kvæler langsomt den før så fiskeri sø...

I søen er der ikke udløb eller overløb fra renseanlæg. Allerede i slut 80'erne blev alle ejendomme omkring søen kloakeret og spildevandet pumpet til renseanlægget i Hobro. Alligevel er Glenstrup Sø de sidste år blevet mere og mere fyldt med alger. Tydeligvis modtager søen alt for mange næringsstoffer!

Pilen peger på landbruget!

Da årsagen til søens dårlige miljø tilstand ikke kan forklares med uvirksomme renseanlæg eller udledninger fra landene langst Østersøen, som ellers er landbrugets forklaring på den dårlige miljøtilstand i vores fjorde og farvande, skal synderen finde i det store opland til Glenstrup Sø.

Sidste år opdagede vi en kraftig Forurening i Gettrup Bæk - Et overløb fra en gylletank var synderen. Forureningen skulle nu være stoppet. 

Men der må være problemer andre steder i søens opland....

Fiskeriet

Fiskede over et par meter vand og fristede en enkelt gedde til at tage fluen. 

231023 glenstrup holmgaarde

Udløbet af Glenstrup Sø. Vandet løber herfra ud i Skalsåen og videre ud i Hjarbæk Fjord og Limfjorden.

231023 glenstrup alger

Sigtbarheden er lav. På billedet kan mine svømmeføddeer anes. Algetætheden er så høj at der ikke kommer meget lys ned på bunden. Vandplanterene kvæles! 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers