Ørredjagt uden bonus!

Lørdag den 9. maj 2020.200509 samso east raps

Udsigt til Sjælland og Sejrø på en smuk morgen på vej til dagens fisketur. 

Samsø: Sidste fisketur på den herlige ø i denne omgang gav hornfisk.

Samsø, Sydøst

Efter morgenkaffe og et farvel til familien i sommerhuset, der i dag skulle returnere til bopælen i Hillerød, kørte jeg til en plads på sydøstlige side af Samsø.

Fantastisk at køre og samtidig også opleve det rige dyreliv. Mødte bl.a. hare, rådyr, pindsvin og vel nok også de store fugle. 

Fremme på pladsen kunne jeg nyde et blikstille Kattegat og en god udsigt til Sjælland, Sejrø og Endelave. 

Har tidligere haft godt fiskeri på pladsen og med det flotte vand og lidt overskyet var optimismen og forventningerne helt i top. 

Affiskede en længere strækning, med forskellige fluer og i forskellige dybder. Jo, hornfiskene var der, men ørrederne? Havde bestemt forvendtet at se nogle jagene ørreder bryde overfladen eller springe fri af vandet. I dag så jeg ikke en eneste...

Talte også med et par andre lystfiskere der desværre havde oplevet samme skuffende fiskeri.

Vi kunne glæde os over hornfiskene, der villigt napper i flue og blink. Alle savner dog rovfiskene, der udover ørreden og er torsk og sej.  

Sørgeligt og skammeligt at der ikke er flere fisk til at æde løs af de mange tobiser, kutlinge, rejer og hundstejler... Hvordan og hvorfor ar vores politikere kunne se gennem fingrene med at vores kyrtnære områder er støvsuget for rovfisk? 

Ps. Ud over hornfiskene, havde jeg en enkelt mindre ørrede til at tage min flue. Den faldt da af fluen inden den kom ind i nærheden af nettet. 

200509 samso east buttom

Over den lyse sandbund var der store stimer af tobiser, mens hornfiskene var i gang med legen inde over tangbælterne.  

200509 samso east gravhoj

Gravhøjen er godt placeret og vidner om tidligere tiders liv på den smukke ø.

200509 samso east water

I det lave vand kunne jeg tydeligt se den store føderiglighed.

200509 samso turen

Igen i dag kom jeg over et variet fiskevand med masser af fødeemner og mangel på rovfisk.

  

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers